สถานีโทรทัศน์ TPBS

ชื่อภาษาอังกฤษ

TPBS

ประเภทองค์กร

โทรทัศน์

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

0 - 2791 – 1000

โทรสาร

0 - 2791 – 1010

อีเมล์

webmaster@thaipbs.or.th

เว็บไซต์

http://www.thaipbs.or.th/ (ขนาดไฟล์: 0 )

อัปเดตเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2551