กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ชื่อภาษาอังกฤษ

Department of Skill Development

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านอาชีพ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

เว็บไซต์

http://www.dsd.go.th (ขนาดไฟล์: 145)

อัปเดตเมื่อ: 3 ธันวาคม 2551