มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนเพื่อคนพิการ/มูลนิธิ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

0-2511-5855

โทรสาร

0-2939-2122

อีเมล์

thainhf@thainhf.org

เว็บไซต์

http://www.thainhf.org/ (ขนาดไฟล์: 162)

อัปเดตเมื่อ: 4 เมษายน 2551