ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ชื่อย่อ

ศกศ.ชย.

ชื่อภาษาอังกฤษ

Chaiyaphum Education Center

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านการศึกษา

ประเภทความพิการ

พิการทุกประเภท

ที่อยู่

9 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์

0-4481-3312

โทรสาร

0-4481-3311

อีเมล์

klongming@hotmail.com

เว็บไซต์

http://www.chysec.net

ผู้ติดต่อ

บุญรักษ์ คลองมิ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

เป็นสถานศึกษาในลักษณะให้บริการ เตรียมความพร้อมเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ สำหรับเด็กพิการทุกประเภท..ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

ผู้ติดต่อ

บุญรักษ์ คลองมิ่ง

อัปเดตเมื่อ: 25 มิถุนายน 2550