สถานี csdc tv

ชื่อย่อ

csdc tv

ชื่อภาษาอังกฤษ

csdc tv

ประเภทองค์กร

โทรทัศน์

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

170 ซอย เอกมัย 14 ถนน เอกมัย

เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

02-7142221

โทรสาร

02-7142221ต่อ19

อีเมล์

info@csdctv.com

เว็บไซต์

http://csdctv.com

ผู้ติดต่อ

คุณปารินทร์ ลุลิตานนท์

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

CSDC TV . COM เป็นสถานีโทรทัศน์ สื่อมวลชนอีกแขนงหนึ่ง ที่เผยแพร่สัญญาณในระบบอินเตอร์เนท บนเครือข่ายอินเตอร์เนท และผ่านดาวเทียมระหว่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับนานาชาติสากล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาความรู้ ข่าวสาร สารคดี รายการ ทักษะอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณีไทย กับการแลกเปลี่ยนให้กับเยาวชนนานาชาติ เยาวชนไทย และผู้สนใจทั่วไป ในปัจจุบันได้รับการประสานร่วมมือให้การสนับสนุนงานจากทางภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นอย่างดีดังนั้น ทางสโมสรสานฝันเพื่อเด็กไทย ในนามของ สถานี CSDC TV ขอสร้างความสัมพันธ์ทางมิตรภาพ ระหว่างสถาบันท่าน พร้อมขอยื่นความจริงใจของการแลกเปลี่ยนมิตรภาพร่วมกับท่าน ทางด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านข้อมูลการศึกษาสำหรับเยาวชน และ ด้านข้อมูลสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อนำมาเผยแพร่สร้างการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวหน้า รอบรู้มากขึ้น

ทาง สถานีโทรทัศน์ CSDC TV เป็นสถานีโทรทัศน์ สื่อมวลชนอีกแขนงหนึ่ง ที่เผยแพร่สัญญาณในระบบอินเตอร์เนท บนเครือข่ายอินเตอร์เนท และผ่านดาวเทียมระหว่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับนานาชาติสากล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาความรู้ ข่าวสาร สารคดี รายการ ทักษะอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณีไทย กับการแลกเปลี่ยนให้กับเยาวชนนานาชาติ เยาวชนไทย และผู้สนใจทั่วไป ในชื่อ สถานี CSDC TV www.csdctv.com ดังนั้น ทางสโมสรสานฝันเพื่อเด็กไทย ในนามของ สถานี CSDC TV ขอสร้างความสัมพันธ์ทางมิตรภาพ ระหว่างสถาบันท่าน พร้อมขอยื่นความจริงใจของการแลกเปลี่ยนมิตรภาพร่วมกับท่าน ทางด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านข้อมูลการศึกษาสำหรับเยาวชน และ ด้านข้อมูลสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อนำมาเผยแพร่สร้างการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวหน้า รอบรู้มากขึ้น

อนึ่งนี้ทางโครงการ สถานี CSDC TV ขอขอบพระคุณสถาบันท่านที่ให้ความสนใจและมีความจริงใจที่เป็นมิตรภาพในการยินดีสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร พร้อมต้องการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวหน้าต่อไป

ผู้ติดต่อ

คุณปารินทร์ ลุลิตานนท์

โลโก้

โลโก้ของ สถานี csdc tv

อัปเดตเมื่อ: 17 มีนาคม 2550