มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อย่อ

Swu

ชื่อภาษาอังกฤษ

SrinakharinWirot University

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

Srinakharinwirot University 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

โทรศัพท์

(662) 664-1000

โทรสาร

(662) 258-4007

เว็บไซต์

http://www.swu.ac.th/ (ขนาดไฟล์: 145)

โลโก้

โลโก้ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550