มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อย่อ

wu

ชื่อภาษาอังกฤษ

Walailak University

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์

66-7567-3000 66-7538-4000

โทรสาร

66-7567-3708

โลโก้

โลโก้ของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550