มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ

Kasetsart University

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

0-2579-0113 , 0-2942-8500-11

โทรสาร

0-2942-8988

อีเมล์

www@ku.ac.th

เว็บไซต์

http://www.ku.ac.th/

โลโก้

โลโก้ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550