สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ

TGN

ชื่อภาษาอังกฤษ

Thai TV Global Network

ประเภทองค์กร

โทรทัศน์

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

โทรศัพท์

(662)2781697,(662)278 3004

โทรสาร

(662) 615 2066

เว็บไซต์

http://www.tv5.co.th/tgn/index2.php (ขนาดไฟล์: 178)

อัปเดตเมื่อ: 30 มิถุนายน 2551