สถานีโทรทัศน์ True Vision UBC

ประเภทองค์กร

โทรทัศน์

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ศูนย์บริการสมาชิก สำนักงานใหญ่

118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์

0-2271-7171

โทรสาร

0-2271-7500

อีเมล์

truevisions_care@truevisionstv.com

เว็บไซต์

http://www.truevisionstv.com/thai/aboutubc_main.aspx

โลโก้

โลโก้ของ สถานีโทรทัศน์ True Vision UBC

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550