ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ

ADHD

ชื่อภาษาอังกฤษ

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนของคนพิการ

ประเภทความพิการ

พิการทางจิตใจและพฤติกรรม

ที่อยู่

40/96 หมู่บ้านระเบียงทอง 4

ซอยลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพ ฯ 10230

โทรศัพท์

02-9328439 01-7338416 01-3381090 09-4411667 0

โทรสาร

02-9354088 เวบไซท์ www.adhdthai.com

อีเมล์

adhdthai@yahoo.com

เว็บไซต์

http://www.adhdthai.com (ขนาดไฟล์: 16)

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย จัดทำเว็บไซต์ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นอย่างละเอียด ให้ความรู้ตั้งแต่โรคสมาธิสั้น คืออะไร สาเหตุ ปัจจัย อาการแทรกซ้อน การรักษา และอื่นๆ รวมทั้งเป็นเวทีกลาง ให้พ่อแม่ถ่ายทอดประสบการณ์เลี้ยงดู หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูก (หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙)

โลโก้

โลโก้ของ ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย

อัปเดตเมื่อ: 19 ตุลาคม 2549