แสงเทียนเปรียบได้ดั่งปัญญา

แสดงความคิดเห็น

แสงเทียน

" แสงเทียนเปรียบได้ดั่งปัญญา "

เพราะผู้ที่มีปัญญาย่อมที่จะสามารถนำแสงจากเทียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

เเสงเทียนมิได้มีไว้เพื่อส่องสว่าง แต่สามารถที่จะนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ

อยู่ที่ว่า จะนำไปใช้กับสิ่งใด ถ้านำไปใช้กับเตา ก็เป็นการประกอบอาหาร

ถ้านำไปใช้กับฝืน ก็จะให้ความอบอุ่นแก่เรา

เพราะเราสมัยนี้มีต้นแสงเทียนกันทุกเล่ม โดยที่แต่ละคนมี

ก็ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้กับสิ่งใดให้เกิดประโยชน์ กับตัวเองและคนรอบข้าง

จึงอยากจะบอกญาติโยมว่า

" ปัญญามีไว้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์

ปัญญาจะไม่มีประโยชน์เลย เมื่อเราไม่คิดอะไรที่สร้างสรรค์"

ขอฝากเอาไว้อีกข้อ " ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว

แต่ความตายทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ"

ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ให้ทุกคนอยากตาย แต่อยากบอกว่าความตาย

ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว และไม่ใช่เรื่องที่น่าโศกเศร้าด้วย

แต่ความเป็นนี่สิน่ากลัว และน่าโศกเศร้า

เพราะชีวิตคนเรา ต้องมีเกิด มีครอบครัว มีเจ็บ มีเเก่ และมีตาย

ถ้าเราไม่รู้จักกับคำว่าตาย เราก็ย่อมไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์

แบบได้อย่างไร เพราะความตายนั้นทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบมากที่สุด

อยากให้เรามองดูว่า สุดท้ายความตายก็มาหาเรา อยากให้เราใช้

ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด

สุดท้ายนี้ ขอพรคุณพระรัตนตรัย จงช่วยขจัดภัยอันตราย

ที่จะเกิดแก่พวกท่านทั้งหลาย ผู้มีปัญญาให้อายุ ให้กำลัง

ให้วรรณะ ให้ปฏิภาณ คนมีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่น

ย่อมได้รับความประสพสุข

และขอให้สติจงอยู่กับกายตลอดปี

สิริภทฺโทภิกขุ

ขอบคุณ... http://www.dhammathai.org/articles/view.php?No=1138

ที่มา: http://www.dhammathai.org/articles/view.php?No=1138
วันที่โพสต์: 26/06/2560 เวลา 11:02:59 ดูภาพสไลด์โชว์ แสงเทียนเปรียบได้ดั่งปัญญา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แสงเทียน " แสงเทียนเปรียบได้ดั่งปัญญา " เพราะผู้ที่มีปัญญาย่อมที่จะสามารถนำแสงจากเทียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เเสงเทียนมิได้มีไว้เพื่อส่องสว่าง แต่สามารถที่จะนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ อยู่ที่ว่า จะนำไปใช้กับสิ่งใด ถ้านำไปใช้กับเตา ก็เป็นการประกอบอาหาร ถ้านำไปใช้กับฝืน ก็จะให้ความอบอุ่นแก่เรา เพราะเราสมัยนี้มีต้นแสงเทียนกันทุกเล่ม โดยที่แต่ละคนมี ก็ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้กับสิ่งใดให้เกิดประโยชน์ กับตัวเองและคนรอบข้าง จึงอยากจะบอกญาติโยมว่า " ปัญญามีไว้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ ปัญญาจะไม่มีประโยชน์เลย เมื่อเราไม่คิดอะไรที่สร้างสรรค์" ขอฝากเอาไว้อีกข้อ " ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แต่ความตายทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ" ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ให้ทุกคนอยากตาย แต่อยากบอกว่าความตาย ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว และไม่ใช่เรื่องที่น่าโศกเศร้าด้วย แต่ความเป็นนี่สิน่ากลัว และน่าโศกเศร้า เพราะชีวิตคนเรา ต้องมีเกิด มีครอบครัว มีเจ็บ มีเเก่ และมีตาย ถ้าเราไม่รู้จักกับคำว่าตาย เราก็ย่อมไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ แบบได้อย่างไร เพราะความตายนั้นทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบมากที่สุด อยากให้เรามองดูว่า สุดท้ายความตายก็มาหาเรา อยากให้เราใช้ ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด สุดท้ายนี้ ขอพรคุณพระรัตนตรัย จงช่วยขจัดภัยอันตราย ที่จะเกิดแก่พวกท่านทั้งหลาย ผู้มีปัญญาให้อายุ ให้กำลัง ให้วรรณะ ให้ปฏิภาณ คนมีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่น ย่อมได้รับความประสพสุข และขอให้สติจงอยู่กับกายตลอดปี สิริภทฺโทภิกขุ ขอบคุณ... http://www.dhammathai.org/articles/view.php?No=1138

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...