นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงทุกด้าน

แสดงความคิดเห็น

คงมีหลายคนที่ยังตะเวนเดินสายทำบุญไหว้พระกันอย่างต่อเนื่อง และสำหรับใครที่อยากไหว้ขอพรในด้านต่าง เช่น ขอโชคลาภ บารมี ความรัก สุขภาพ ลองไปนมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาฝาก เพื่อความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตในทุกๆด้านกันดู

นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงทุกด้าน

โชคลาภวาสนา

ผู้ที่ต้องการขอพรให้สมหวังในสิ่งที่มุ่งมาดปรารถนา ประสบแต่โชคลาภและมีชิวิตอันอุดมสมบรูณ์ มักไปสักการะท้าวมหาพรหม และหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร

เทวาลัยท้าวมหาพรหม

1.เทวาลัยท้าวมหาพรหม

ประดิษฐานอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชประสงค์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเคารพนับถือมาก ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.30 น.จะมีผู้คนมาสักการะบูชากันไม่ขาดสาย

พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน ผ้าหลากสี รูปช้างแกะสลัก หรือถวายละครรำ เป็นเครื่องบูชาแด่พระพรหมผู้สร้างโลกตามคติของศาสนาพราหมณ์ เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต มีโชคลาภและความปรารถนา

หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

2.หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

พระพุทธไตรรัตนายก พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เป็นพระประธานของวัดนี้ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนจากประเทศต่างๆ ซึ่งมักเรียกว่า ซำปอฮุดกง หรือ ชำปอกง ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ตรุษจีน และวันทิ้งกระจาด จะมีผู้คนมาถวายสักการะมากเป็นพิเศษ

โดยเชื่อว่าการไหว้หลวงพ่อโตช่วยให้ค้าขายร่ำรวย มีมิตรที่ดี และเดินทางปลอดภัย สามารถแวะมานมัสการหลวงพ่อโตและชมความงามของศิลปะแบบจีนได้ทุกวันเวลา 08.00-16.00 น.

ความรักและเมตตา

หากท่านต้องการสมหวังในเรื่องความรักและได้รับความเมตตาจากผู้อื่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรรกราบขอพรคือ พระตรีมูรติและพระแม่กวนอิม ซึ่งถือว่าเป็นเทพผู้ทรงเมตตาต่อมวลมนุษย์

พระตรีมูรติ

3.พระตรีมูรติ

คือ องค์อวตารรวมของพระพรหม(ผู้สร้าง) พระนารายณ์ (ผู้ปกป้องรักษา) และพระอิศวร(ผู้ทำลาย) ถือเป็นสัญลักษณ์ของมหาเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ยุคใหม่ เรื่องราวเล่าขานถึงความสุขสมหวังในความรักจากการขอพร ทำให้ชื่อเสียงของพระตรีมูรตีเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่น

ทุกๆ วันเราจะเห็นหญิงสาวหลายวัยไปพร้อมหน้ากันที่เทวาลัย ด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ถนนราชประสงค์ โดยแต่ละคนจะมาพร้อมพวงมาลัยกุหลาบสีแดงและเครื่องบูชา รอเวลาพระตรีมูรติประทับทรง คือ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.30 น. ให้นำเทียนสีแดง 1 เล่ม ธูปแดง 9 ดอก และพวงมาลัยกุหลาบสีแดงไปบูชาพร้อมของสักการะตามศรัทธา โดยเฉพาะผลไม้จะเป็นที่โปรดปรานมาก

ตำหนักพระแม่กวนอิม

4.ตำหนักพระแม่กวนอิม

พระมหาเจดีย์ที่สูงสุดในเอเชียอาคเนย์ ภายในมีพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมทุกชั้น มีความวิจิตรงดงามมาก

สิ่งสำคัญของพระเจดีย์นี้คือ รูปพระแม่กวนอิมพันกรขนาดใหญ่ แกะสลักจากไม้จันทน์หอมจากจีน ปิดด้วยทองคำเหลืออร่ามทั้ง 4 องค์ บริเวณพระมหาเจดีย์ร่มรื่นไปด้วยไม้ประดับและสวนหินล้านปีแบบจีนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ศาสนสถานแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นสถานที่อบรมธรรมะ ซึ่งทางตำหนักได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถแวะสักการะพระแม่กวนอิมได้ทุกวันที่พระตำหนัก ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 ลาดพร้าว

สุขภาพพลานามัย

ผู้ที่ต้องการมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมักขอพรจากพระแม่อุมาเทวี ให้ช่วยคุ้มครองตนเองให้พ้นจากความป่วยไข้

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

5.วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดแขก" เป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนิกายศักติ ซึ่งนับถือเทพสตรีเป็นใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณถนนสีลมตัดกับถนนปั้น เขตบางรัก ภายในวัดมีเจ้าแม่อุมาเทวีหรือ "องค์พระแม่ศรีมหามารีอัมมัน"เป็นเทพองค์ประธานและยังมีเทพอื่นๆ อีกหลายองค์ เช่น พระพิฆเนศวร

ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธี "นวราตรี" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี มีประชาชนจำนวนมากทั้งชาวฮินดู ชาวไทย และชาวต่างชาติ มาเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง โดยผู้สักการะมักขอพรเจ้าแม่ให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง เปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.

อำนาจบารมี

สำหรับท่านที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตมีอำนาจบารมี มักนิยมเดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อเสือ พระบรมรูปทรงม้า และพระรูปกรมหลวงชุมพรฯ

ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

6.ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในมีเทพารักษ์เป็นที่ประดิษฐานเทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาพระนคร 5 องค์ คือ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อหอกลอง เจ้าพ่อเจตคุปต์ และพระกาฬไชยศรีต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้ประดิษฐานพระอุเทนทราธิราชและพระสยามเทวาธิราชจำลองไว้ภายในด้วย

ศาลหลักเมืองเปิดทำการทุกวัน เวลา 05.30 - 19.30 น. เครื่องสักการะมีจำหน่ายในบริเวณศาล ชุดละ 30 บาท ประกอบด้วย ดอกไม้ พวงมาลัย ผ้าแพร 3 สี ธูป เทียน และทองคำเปลว โดยเชื่อว่าไหว้ศาลหลักเมืองแล้วจะช่วยตัดเคราะห์ต่อชะตาและเสริมวาสนาบารมี นอกจากไหว้ศาลหลักเมืองแล้ว หลายคนยังนิยมยก"พระพุทธรูปเสี่ยงทาย" ด้วย

ศาลเจ้าพ่อเสือ

7.ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีเทพประจำศาลคือ "เสียนเทียนซั่งตี้" หรือ "เจ้าพ่อเสือ" ตั้งอยู่บนถนนตะนาวตัดกับถนนมหรรณพ ภายในประดิษฐานรูปเสือ โดยเอากระดูกเสือบรรจุไว้ภายในแล้วอัญเชิญดวงวิญญาณเสือสถิตไว้เพื่อปกป้องประชาราษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ศาลเจ้าพ่อเสือเป็นที่นับถือของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมอำนาจบารมีให้ดียิ่งขึ้นบางครอบครัวบนบานเพื่อขอให้มีบุตร เมื่อสมความปรารถนาก็จะกลับมาถวายเนื้อหมูสด ไข่ไก่สด เป็นเครื่องสักการะ นอกจากเจ้าพ่อเสือแล้วยังมีเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่ทับทิมให้สักการะด้วย เปิดทำการทุกวันเวลา 06.00-17.00 น.

พระบรมรูปทรงม้า

8.พระบรมรูปทรงม้า

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนเรียกกันคุ้นปากว่า "พระบรมรูปทรงม้า" สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อพสกนิกร แม้เมื่อเสร็จสวรรคตแล้วก็ทรงเป็นที่นับถือในหมู่ประชาชนตลอดมา

คนไทยจำนวนมากเรียกขานพระนามของพระองค์ท่านว่า "เสด็จพ่อ ร.5" ด้วยความรักและเทิดทูนทั้งยังเชื่อว่าการบูชาพระองค์ท่านจะช่วยให้มีโชคในการประกอบอาชีพการงาน ทุกๆวัน โดยเฉพาะวันอังคารซึ่งเป็นวันพระราชสมภพจะมีคนจำนวนมากนำดอกกุหลาบสีชมพูไปถวาย ณ ลานพระบรมรูป หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม

พระรูปกรมหลวงชุมพรฯ

9.พระรูปกรมหลวงชุมพรฯ

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระพระโอรสองค์ที่ 28 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้นราชสกุล "อาภากร" ผู้ทรงวางรากฐานกิจการกองทัพเรือและก่อตั้งโรงเรียนนายเรือ จนได้รับขนานพระนามว่า "พระบิดาของทหารเรือไทย" ทรงเป็นที่เคารพนับถือของทหารเรือและประชาชนทั่วไป ซึ่งเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย"

ในกรุงเทพฯ พระรูปของกรมหลวงชุมพรฯ มีอยู่หลายที่ แต่ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้กันมาคือที่ "วังนางเลิ้ง"ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับเมื่อยังทรงพระชนม์ชีพ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เครื่องเซ่นไหว้ที่มักนำไปถวาย คือ หมากพลูและประทัด

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณ... http://horoscope.sanook.com/75037/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: http://horoscope.sanook.com/75037/ (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 3/03/2559 เวลา 10:32:24 ดูภาพสไลด์โชว์ นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงทุกด้าน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คงมีหลายคนที่ยังตะเวนเดินสายทำบุญไหว้พระกันอย่างต่อเนื่อง และสำหรับใครที่อยากไหว้ขอพรในด้านต่าง เช่น ขอโชคลาภ บารมี ความรัก สุขภาพ ลองไปนมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาฝาก เพื่อความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตในทุกๆด้านกันดู นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงทุกด้าน โชคลาภวาสนา ผู้ที่ต้องการขอพรให้สมหวังในสิ่งที่มุ่งมาดปรารถนา ประสบแต่โชคลาภและมีชิวิตอันอุดมสมบรูณ์ มักไปสักการะท้าวมหาพรหม และหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร เทวาลัยท้าวมหาพรหม 1.เทวาลัยท้าวมหาพรหม ประดิษฐานอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชประสงค์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเคารพนับถือมาก ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.30 น.จะมีผู้คนมาสักการะบูชากันไม่ขาดสาย พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน ผ้าหลากสี รูปช้างแกะสลัก หรือถวายละครรำ เป็นเครื่องบูชาแด่พระพรหมผู้สร้างโลกตามคติของศาสนาพราหมณ์ เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต มีโชคลาภและความปรารถนา หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 2.หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พระพุทธไตรรัตนายก พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เป็นพระประธานของวัดนี้ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนจากประเทศต่างๆ ซึ่งมักเรียกว่า ซำปอฮุดกง หรือ ชำปอกง ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ตรุษจีน และวันทิ้งกระจาด จะมีผู้คนมาถวายสักการะมากเป็นพิเศษ โดยเชื่อว่าการไหว้หลวงพ่อโตช่วยให้ค้าขายร่ำรวย มีมิตรที่ดี และเดินทางปลอดภัย สามารถแวะมานมัสการหลวงพ่อโตและชมความงามของศิลปะแบบจีนได้ทุกวันเวลา 08.00-16.00 น. ความรักและเมตตา หากท่านต้องการสมหวังในเรื่องความรักและได้รับความเมตตาจากผู้อื่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรรกราบขอพรคือ พระตรีมูรติและพระแม่กวนอิม ซึ่งถือว่าเป็นเทพผู้ทรงเมตตาต่อมวลมนุษย์ พระตรีมูรติ 3.พระตรีมูรติ คือ องค์อวตารรวมของพระพรหม(ผู้สร้าง) พระนารายณ์ (ผู้ปกป้องรักษา) และพระอิศวร(ผู้ทำลาย) ถือเป็นสัญลักษณ์ของมหาเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ยุคใหม่ เรื่องราวเล่าขานถึงความสุขสมหวังในความรักจากการขอพร ทำให้ชื่อเสียงของพระตรีมูรตีเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่น ทุกๆ วันเราจะเห็นหญิงสาวหลายวัยไปพร้อมหน้ากันที่เทวาลัย ด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ถนนราชประสงค์ โดยแต่ละคนจะมาพร้อมพวงมาลัยกุหลาบสีแดงและเครื่องบูชา รอเวลาพระตรีมูรติประทับทรง คือ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.30 น. ให้นำเทียนสีแดง 1 เล่ม ธูปแดง 9 ดอก และพวงมาลัยกุหลาบสีแดงไปบูชาพร้อมของสักการะตามศรัทธา โดยเฉพาะผลไม้จะเป็นที่โปรดปรานมาก ตำหนักพระแม่กวนอิม 4.ตำหนักพระแม่กวนอิม พระมหาเจดีย์ที่สูงสุดในเอเชียอาคเนย์ ภายในมีพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมทุกชั้น มีความวิจิตรงดงามมาก สิ่งสำคัญของพระเจดีย์นี้คือ รูปพระแม่กวนอิมพันกรขนาดใหญ่ แกะสลักจากไม้จันทน์หอมจากจีน ปิดด้วยทองคำเหลืออร่ามทั้ง 4 องค์ บริเวณพระมหาเจดีย์ร่มรื่นไปด้วยไม้ประดับและสวนหินล้านปีแบบจีนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นสถานที่อบรมธรรมะ ซึ่งทางตำหนักได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถแวะสักการะพระแม่กวนอิมได้ทุกวันที่พระตำหนัก ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 ลาดพร้าว สุขภาพพลานามัย ผู้ที่ต้องการมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมักขอพรจากพระแม่อุมาเทวี ให้ช่วยคุ้มครองตนเองให้พ้นจากความป่วยไข้ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 5.วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดแขก" เป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนิกายศักติ ซึ่งนับถือเทพสตรีเป็นใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณถนนสีลมตัดกับถนนปั้น เขตบางรัก ภายในวัดมีเจ้าแม่อุมาเทวีหรือ "องค์พระแม่ศรีมหามารีอัมมัน"เป็นเทพองค์ประธานและยังมีเทพอื่นๆ อีกหลายองค์ เช่น พระพิฆเนศวร ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธี "นวราตรี" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี มีประชาชนจำนวนมากทั้งชาวฮินดู ชาวไทย และชาวต่างชาติ มาเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง โดยผู้สักการะมักขอพรเจ้าแม่ให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง เปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น. อำนาจบารมี สำหรับท่านที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตมีอำนาจบารมี มักนิยมเดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อเสือ พระบรมรูปทรงม้า และพระรูปกรมหลวงชุมพรฯ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร 6.ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในมีเทพารักษ์เป็นที่ประดิษฐานเทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาพระนคร 5 องค์ คือ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อหอกลอง เจ้าพ่อเจตคุปต์ และพระกาฬไชยศรีต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้ประดิษฐานพระอุเทนทราธิราชและพระสยามเทวาธิราชจำลองไว้ภายในด้วย ศาลหลักเมืองเปิดทำการทุกวัน เวลา 05.30 - 19.30 น. เครื่องสักการะมีจำหน่ายในบริเวณศาล ชุดละ 30 บาท ประกอบด้วย ดอกไม้ พวงมาลัย ผ้าแพร 3 สี ธูป เทียน และทองคำเปลว โดยเชื่อว่าไหว้ศาลหลักเมืองแล้วจะช่วยตัดเคราะห์ต่อชะตาและเสริมวาสนาบารมี นอกจากไหว้ศาลหลักเมืองแล้ว หลายคนยังนิยมยก"พระพุทธรูปเสี่ยงทาย" ด้วย ศาลเจ้าพ่อเสือ 7.ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีเทพประจำศาลคือ "เสียนเทียนซั่งตี้" หรือ "เจ้าพ่อเสือ" ตั้งอยู่บนถนนตะนาวตัดกับถนนมหรรณพ ภายในประดิษฐานรูปเสือ โดยเอากระดูกเสือบรรจุไว้ภายในแล้วอัญเชิญดวงวิญญาณเสือสถิตไว้เพื่อปกป้องประชาราษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ศาลเจ้าพ่อเสือเป็นที่นับถือของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมอำนาจบารมีให้ดียิ่งขึ้นบางครอบครัวบนบานเพื่อขอให้มีบุตร เมื่อสมความปรารถนาก็จะกลับมาถวายเนื้อหมูสด ไข่ไก่สด เป็นเครื่องสักการะ นอกจากเจ้าพ่อเสือแล้วยังมีเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่ทับทิมให้สักการะด้วย เปิดทำการทุกวันเวลา 06.00-17.00 น. พระบรมรูปทรงม้า 8.พระบรมรูปทรงม้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนเรียกกันคุ้นปากว่า "พระบรมรูปทรงม้า" สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อพสกนิกร แม้เมื่อเสร็จสวรรคตแล้วก็ทรงเป็นที่นับถือในหมู่ประชาชนตลอดมา คนไทยจำนวนมากเรียกขานพระนามของพระองค์ท่านว่า "เสด็จพ่อ ร.5" ด้วยความรักและเทิดทูนทั้งยังเชื่อว่าการบูชาพระองค์ท่านจะช่วยให้มีโชคในการประกอบอาชีพการงาน ทุกๆวัน โดยเฉพาะวันอังคารซึ่งเป็นวันพระราชสมภพจะมีคนจำนวนมากนำดอกกุหลาบสีชมพูไปถวาย ณ ลานพระบรมรูป หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม พระรูปกรมหลวงชุมพรฯ 9.พระรูปกรมหลวงชุมพรฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระพระโอรสองค์ที่ 28 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้นราชสกุล "อาภากร" ผู้ทรงวางรากฐานกิจการกองทัพเรือและก่อตั้งโรงเรียนนายเรือ จนได้รับขนานพระนามว่า "พระบิดาของทหารเรือไทย" ทรงเป็นที่เคารพนับถือของทหารเรือและประชาชนทั่วไป ซึ่งเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" ในกรุงเทพฯ พระรูปของกรมหลวงชุมพรฯ มีอยู่หลายที่ แต่ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้กันมาคือที่ "วังนางเลิ้ง"ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับเมื่อยังทรงพระชนม์ชีพ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เครื่องเซ่นไหว้ที่มักนำไปถวาย คือ หมากพลูและประทัด ขอบคุณข้อมูลจาก : กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ขอบคุณ...http://horoscope.sanook.com/75037/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...