“แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

แสดงความคิดเห็น

ดอกบัวบานในบึงน้ำ

“แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

“แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร”

" .. เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ความเสียเปรียบมนุษย์ เสียเปรียบตามโลกสมมุตินิยม กิเลสนิยมต่างหาก

แต่ธรรมท่านไม่นิยม ความยอมเสียเปรียบ ท่านบอกว่า “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร”

นี่เป็นสำคัญมาก นี่แหล่ะที่ว่า “แพ้เป็นพระ”

เอ้า ! ยอมเสียเปรียบเขาด้วยทางใจของเรา ด้วยความเมตตาด้วยความให้อภัยนี่ เป็นของมีคุณค่ามาก

แล้วเราก็ได้เปรียบในตัวของเรา คือ "ชนะตัวของเรา ชนะความโกรธ ความเคียดแค้นของเรา

ชนะความที่จะเอาเปรียบตอบรับเขา" ไปได้โดยลำดับลำดา

นี่สิ่งที่มีคุณค่า แต่ทีนี้กิเลสมันไม่ให้เรามองดูละซิ มันให้มองข้ามไป ๆ อันใดเป็นเรื่องของกิเลส

กิเลสจะยกขึ้นเป็นเรื่องเด่น ความโกรธก็เด่น ความเอารัดเอาเปรียบเด่นไปหมด

ขึ้นชื่อว่าสิ่งจะทำลายกันแล้วเด่นไปหมด คือเรื่องของกิเลส ให้พากันจำเอาไว้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ขอบคุณ... http://variety.teenee.com/saladharm/73338.html

ที่มา: http://variety.teenee.com/saladharm/73338.html
วันที่โพสต์: 20/11/2558 เวลา 15:23:36 ดูภาพสไลด์โชว์ “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดอกบัวบานในบึงน้ำ “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” " .. เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ความเสียเปรียบมนุษย์ เสียเปรียบตามโลกสมมุตินิยม กิเลสนิยมต่างหาก แต่ธรรมท่านไม่นิยม ความยอมเสียเปรียบ ท่านบอกว่า “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” นี่เป็นสำคัญมาก นี่แหล่ะที่ว่า “แพ้เป็นพระ” เอ้า ! ยอมเสียเปรียบเขาด้วยทางใจของเรา ด้วยความเมตตาด้วยความให้อภัยนี่ เป็นของมีคุณค่ามาก แล้วเราก็ได้เปรียบในตัวของเรา คือ "ชนะตัวของเรา ชนะความโกรธ ความเคียดแค้นของเรา ชนะความที่จะเอาเปรียบตอบรับเขา" ไปได้โดยลำดับลำดา นี่สิ่งที่มีคุณค่า แต่ทีนี้กิเลสมันไม่ให้เรามองดูละซิ มันให้มองข้ามไป ๆ อันใดเป็นเรื่องของกิเลส กิเลสจะยกขึ้นเป็นเรื่องเด่น ความโกรธก็เด่น ความเอารัดเอาเปรียบเด่นไปหมด ขึ้นชื่อว่าสิ่งจะทำลายกันแล้วเด่นไปหมด คือเรื่องของกิเลส ให้พากันจำเอาไว้ .. " หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขอบคุณ... http://variety.teenee.com/saladharm/73338.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...