ทุกปัญหาย่อมมีทางออก..อยู่ที่เราเลือกจะมอง

แสดงความคิดเห็น

ดอกบัวบานในบึงน้ำ

คนเราทุกคนย่อมเจอปัญหา

ที่แตกต่างกันไป การเลือกมองปัญหา

ในอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ตนเอง

รู้สึกดีขึ้นก็นับเป็นวิธีที่ดี คิดบวกชีวิตก็บวกตามไปด้วย

เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือการก้าวหน้า

ไปสู่ความเป็นมือชีพ”

เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า

“นี่คือธรรมชาติ

กำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต”

เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือบทเรียนที่จะสร้าง

ปัญญาได้อย่างวิเศษ”

เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือแบบฝึกหัด

ที่จะช่วยให้เกิดทักษะ

ในการดำเนินชีวิต”

เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือการชี้ขุมทรัพย์

มหาสมบัติ”

เวลาเจอศัตรูกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือบททดสอบที่ว่า มารไม่มีบารมีไม่บังเกิด"

เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือการเตือนให้เห็น

คุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี”

เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ

ให้บอกกับตัวเองว่า “นี่คือความเป็นอนัตตา

ของชีวิตและสรรพสิ่ง”

เวลาเจอวิกฤต ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม

ในวิกฤตย่อมมีโอกาส”

เวลาเจอคำนินทา ให้บอกตัวเองว่า ”นี่คือการสะท้อนว่า

เรายังมีความหมาย”

ที่มา : ธรรมะในใจ : ท่านว.วชิรเมธี

ขอบคุณ... http://variety.teenee.com/saladharm/71731.html

ที่มา: variety.teenee.com
วันที่โพสต์: 3/09/2558 เวลา 14:10:09 ดูภาพสไลด์โชว์ ทุกปัญหาย่อมมีทางออก..อยู่ที่เราเลือกจะมอง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดอกบัวบานในบึงน้ำ คนเราทุกคนย่อมเจอปัญหา ที่แตกต่างกันไป การเลือกมองปัญหา ในอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ตนเอง รู้สึกดีขึ้นก็นับเป็นวิธีที่ดี คิดบวกชีวิตก็บวกตามไปด้วย เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือการก้าวหน้า ไปสู่ความเป็นมือชีพ” เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือธรรมชาติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต” เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือบทเรียนที่จะสร้าง ปัญญาได้อย่างวิเศษ” เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือแบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะ ในการดำเนินชีวิต” เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือการชี้ขุมทรัพย์ มหาสมบัติ” เวลาเจอศัตรูกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือบททดสอบที่ว่า มารไม่มีบารมีไม่บังเกิด" เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือการเตือนให้เห็น คุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี” เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอกกับตัวเองว่า “นี่คือความเป็นอนัตตา ของชีวิตและสรรพสิ่ง” เวลาเจอวิกฤต ให้บอกตัวเองว่า “นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม ในวิกฤตย่อมมีโอกาส” เวลาเจอคำนินทา ให้บอกตัวเองว่า ”นี่คือการสะท้อนว่า เรายังมีความหมาย” ที่มา : ธรรมะในใจ : ท่านว.วชิรเมธี ขอบคุณ...

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...