'วิสาขบูชาแห่งสติ’

แสดงความคิดเห็น

วิสาขบูชาแห่งสติ

„ถ้าเธอเป็นกวี เธอจะเห็นก้อนเมฆลอยอยู่ในดอกไม้อย่างชัดเจน หากปราศจากก้อนเมฆ ก็คงไม่มีฝน ไม่มีต้นไม้ ไม่มีดอกไม้ ถ้าก้อนเมฆไม่อยู่ตรงนั้น ดอกไม้ก็ไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้เช่นกัน ก้อนเมฆและดอกไม้เป็นดั่งกันและกัน นั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของดอกไม้

เมื่อเราต้องการเข้าใจบางสิ่งหรือบางคน เราไม่สามารถที่จะยืนอยู่ข้างนอกเพียงเพื่อเฝ้าสังเกตดูเท่านั้น เราต้องเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งนั้นหรือคนนั้นอย่างลึกซึ้ง ถ้าเราอยากเข้าใจคนคนหนึ่ง เราต้องรู้สึกถึงความรู้สึกของเขา ทุกข์กับความทุกข์ของเขา เบิกบานกับความเบิกบานของเขา” ท่าน ติช นัท ฮันห์ กล่าวเอาไว้

เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา คณะพระธรรมาจารย์จากสังฆะหมู่บ้านพลัมนานาชาติ นำโดย ภิกษุณีเจิงคอม พร้อมด้วย สานุศิษย์หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระแห่งพุทธศาสนานิกายเซน มีกำหนดเดินทางเข้ามาจาริกธรรมที่ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยการจาริกธรรมครั้งนี้ ทางหมู่บ้านพลัมได้จัดกิจกรรมภาวนาสำหรับคนไทย งานวันวิสาขบูชาแห่งสติ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสฝึกเจริญสติ และร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาตามวิถีของหมู่บ้านพลัม รวมถึงงานภาวนา 5 วัน และงานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารที่พักของผู้ปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัมประเทศไทย จ.นครราชสีมา

วันวิสาขบูชาวันที่ 1 มิ.ย. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ระหว่างวันที่ 3-7 มิ.ย. 2558 ณ วังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก และวันที่ 21 มิ.ย. 58 จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การฝึกปฏิบัติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม เป็นการฝึกบ่มเพาะพลังแห่งสติในทุก ๆ กิจกรรมประจำวันด้วยการนั่งสมาธิ การเดินสมาธิ การภาวนากับบทเพลง การฟังเสียงระฆัง การรับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ และการสนทนา เป็นต้น

“เมื่อเราอยู่ในครรภ์มารดา เรามีสายใยที่เรียกว่าสายสะดือ ออกซิเจน และทุกอย่างที่หล่อเลี้ยงเรา ทุกอย่างที่เราต้องการมาจากสายใยนี้ โชคไม่ดี ในวันที่เราเรียกกันว่า “วันเกิด” สายใยนี้ก็ถูกตัดไปและเราได้รับมายาคติใหม่ที่ว่า เราเป็นอิสระ นี่คือความผิดพลาด เรายังคงสืบเนื่องการพึ่งพิงกับแม่ของเราอีกนานและได้รับสิ่งต่าง ๆ จากแม่อื่น ๆ อีกนานัปการ ผืนโลกคือแม่ของเรา ความหมายของประโยคนี้ในภาษาอังกฤษคือ เรายังต้องพึ่งพิงแม่อื่น ๆ อีก แม่อื่น ๆ ที่ว่าก็เช่นแม่น้ำ แม่ธรณี แม่แห่งขุนเขา ฯลฯ เรามีเยื่อใยที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงกับพระแม่ธรณี เรามีเยื่อใยกับก้อนเมฆ ถ้าไม่มีก้อนเมฆก็คงไม่มีน้ำให้ดื่ม ในตัวของเราประกอบด้วยน้ำอย่างน้อย 70% และเยื่อใยที่เชื่อมโยงเรากับก้อนเมฆก็ยังอยู่ตรงนั้น

เช่นเดียวกับกรณีของแม่น้ำ ป่าไม้ คนตัดไม้ ชาวนา มีเยื่อใยเป็นร้อยเป็นพันที่เชื่อมโยงเรากับจักรวาลนี้ เพื่อให้เรายังเป็นเราได้ เธอเห็นสายใยของเธอกับฉันบ้างไหมถ้าเธอไม่อยู่ตรงนั้น ฉันก็คงไม่อยู่ตรงนี้ นี่เป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมา ถ้าเธอยังมองไม่เห็น ขอให้เธอมองอย่างลึกซึ้งอีกครั้ง ฉันเชื่อแน่ว่าเธอจะเห็น และก็อย่างที่ฉันพูดเอาไว้ นี่ไม่ใช่ความคิดในเชิงปรัชญาแต่เธอต้องปฏิบัติเพื่อจะเห็นได้อย่างแท้จริง The Heart of Understanding : Commentaries on the PRAJNAPARAMITA HEART SUTRA “ติช นัท ฮันห์”“

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/article/323788 (ขนาดไฟล์: 142)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 พ.ค.58
วันที่โพสต์: 2/06/2558 เวลา 13:54:39 ดูภาพสไลด์โชว์ 'วิสาขบูชาแห่งสติ’

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

วิสาขบูชาแห่งสติ „ถ้าเธอเป็นกวี เธอจะเห็นก้อนเมฆลอยอยู่ในดอกไม้อย่างชัดเจน หากปราศจากก้อนเมฆ ก็คงไม่มีฝน ไม่มีต้นไม้ ไม่มีดอกไม้ ถ้าก้อนเมฆไม่อยู่ตรงนั้น ดอกไม้ก็ไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้เช่นกัน ก้อนเมฆและดอกไม้เป็นดั่งกันและกัน นั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของดอกไม้ เมื่อเราต้องการเข้าใจบางสิ่งหรือบางคน เราไม่สามารถที่จะยืนอยู่ข้างนอกเพียงเพื่อเฝ้าสังเกตดูเท่านั้น เราต้องเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งนั้นหรือคนนั้นอย่างลึกซึ้ง ถ้าเราอยากเข้าใจคนคนหนึ่ง เราต้องรู้สึกถึงความรู้สึกของเขา ทุกข์กับความทุกข์ของเขา เบิกบานกับความเบิกบานของเขา” ท่าน ติช นัท ฮันห์ กล่าวเอาไว้ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา คณะพระธรรมาจารย์จากสังฆะหมู่บ้านพลัมนานาชาติ นำโดย ภิกษุณีเจิงคอม พร้อมด้วย สานุศิษย์หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระแห่งพุทธศาสนานิกายเซน มีกำหนดเดินทางเข้ามาจาริกธรรมที่ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยการจาริกธรรมครั้งนี้ ทางหมู่บ้านพลัมได้จัดกิจกรรมภาวนาสำหรับคนไทย งานวันวิสาขบูชาแห่งสติ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสฝึกเจริญสติ และร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาตามวิถีของหมู่บ้านพลัม รวมถึงงานภาวนา 5 วัน และงานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารที่พักของผู้ปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัมประเทศไทย จ.นครราชสีมา วันวิสาขบูชาวันที่ 1 มิ.ย. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ระหว่างวันที่ 3-7 มิ.ย. 2558 ณ วังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก และวันที่ 21 มิ.ย. 58 จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การฝึกปฏิบัติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม เป็นการฝึกบ่มเพาะพลังแห่งสติในทุก ๆ กิจกรรมประจำวันด้วยการนั่งสมาธิ การเดินสมาธิ การภาวนากับบทเพลง การฟังเสียงระฆัง การรับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ และการสนทนา เป็นต้น “เมื่อเราอยู่ในครรภ์มารดา เรามีสายใยที่เรียกว่าสายสะดือ ออกซิเจน และทุกอย่างที่หล่อเลี้ยงเรา ทุกอย่างที่เราต้องการมาจากสายใยนี้ โชคไม่ดี ในวันที่เราเรียกกันว่า “วันเกิด” สายใยนี้ก็ถูกตัดไปและเราได้รับมายาคติใหม่ที่ว่า เราเป็นอิสระ นี่คือความผิดพลาด เรายังคงสืบเนื่องการพึ่งพิงกับแม่ของเราอีกนานและได้รับสิ่งต่าง ๆ จากแม่อื่น ๆ อีกนานัปการ ผืนโลกคือแม่ของเรา ความหมายของประโยคนี้ในภาษาอังกฤษคือ เรายังต้องพึ่งพิงแม่อื่น ๆ อีก แม่อื่น ๆ ที่ว่าก็เช่นแม่น้ำ แม่ธรณี แม่แห่งขุนเขา ฯลฯ เรามีเยื่อใยที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงกับพระแม่ธรณี เรามีเยื่อใยกับก้อนเมฆ ถ้าไม่มีก้อนเมฆก็คงไม่มีน้ำให้ดื่ม ในตัวของเราประกอบด้วยน้ำอย่างน้อย 70% และเยื่อใยที่เชื่อมโยงเรากับก้อนเมฆก็ยังอยู่ตรงนั้น เช่นเดียวกับกรณีของแม่น้ำ ป่าไม้ คนตัดไม้ ชาวนา มีเยื่อใยเป็นร้อยเป็นพันที่เชื่อมโยงเรากับจักรวาลนี้ เพื่อให้เรายังเป็นเราได้ เธอเห็นสายใยของเธอกับฉันบ้างไหมถ้าเธอไม่อยู่ตรงนั้น ฉันก็คงไม่อยู่ตรงนี้ นี่เป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมา ถ้าเธอยังมองไม่เห็น ขอให้เธอมองอย่างลึกซึ้งอีกครั้ง ฉันเชื่อแน่ว่าเธอจะเห็น และก็อย่างที่ฉันพูดเอาไว้ นี่ไม่ใช่ความคิดในเชิงปรัชญาแต่เธอต้องปฏิบัติเพื่อจะเห็นได้อย่างแท้จริง The Heart of Understanding : Commentaries on the PRAJNAPARAMITA HEART SUTRA “ติช นัท ฮันห์”“ ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/article/323788

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...