ทำบุญควรเลือกพระเลือกวัดไหม

แสดงความคิดเห็น

ดอกบัวในสระน้ำ

ทำบุญควรเลือกพระ เลือกวัดไหม : ปุจฉา-วิสัชนากับพระไพศาล วิสาโล

แฮปปี เวอรันดา ปุจฉา : กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ เคยได้ยินคำพูดว่าเวลาทำบุญหรือใส่บาตร ไม่ให้เลือกพระเลือกวัด แต่ก็เคยอ่านเจอในหนังสือสวดมนต์ว่า ถ้าทำบุญหรือใส่บาตรกับพระที่มีศีลสูงกว่าก็ได้บุญกุศลมากกว่า ในบางครั้งตั้งใจทำบุญใส่บาตรเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ จึงอยากให้เขาเหล่านั้นได้บุญมาก อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า การเลือกพระหรือเลือกวัดทำให้บุญกุศลน้อยลงไหม หรือขึ้นอยู่กับจิตใจเรา กราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ

วิสัชนา : มีพุทธพจน์ตอนหนึ่งว่า “บุคคลให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลทักขิณาได้พันเท่า ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล พึงหวังผลทักขิณาได้แสนเท่า ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง พึงหวังผลทักขิณานับไม่ได้ประมาณไม่ได้ จะกล่าวไปใยในพระโสดาบัน...ในพระสกทาคามี...ในพระอนาคามี...ในสาวกของตถาคต ผู้เป็นพระอรหันต์” พุทธพจน์ดังกล่าวไม่ได้ชี้ว่าควรทำบุญเลือกพระหรือเลือกวัด เพราะปุถุชนผู้มีศีล หรือพระโสดาบัน เป็นต้นนั้น เป็นได้ทั้งคฤหัสถ์และภิกษุ

อันที่จริงพึงตระหนักว่า ทานที่ถวายแก่ภิกษุแบบเจาะจงบุคคลนั้น มีอานิสงส์น้อยกว่าสังฆทาน หรือทานที่ถวายแก่สงฆ์ (หมายถึงพระตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป หรือพระทั้งวัด) ดังมีพุทธพจน์ว่า “เราไม่กล่าวว่า ทานที่เจาะจงบุคคลมีผลมากกว่าทักษิณาที่เป็นไปในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย” ดังนั้นเมื่อจะทำบุญเพื่ออุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ควรทำสังฆทาน โดยจะทำที่วัดไหนก็ได้ที่คุณมีศรัทธา หรือจะทำบุญอย่างอุคคตคฤหบดีก็ได้ ท่านเป็นอุบาสกคนสำคัญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่เป็นถึงพระอนาคามี ท่านมีศรัทธาในสงฆ์มาก เมื่อจะถวายทานก็ไม่เลือกหรือเจาะจงว่าจะถวายรูปนี้มาก ถวายรูปนั้นน้อย แม้เทวดาจะมาบอกว่า พระรูปนี้มีวิชชา ๓ อภิญญา ๖ ส่วนพระรูปนั้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปก็ตาม ทั้งนี้เพราะท่านมุ่งถวายทานแก่สงฆ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ทั่วถึงแก่ภิกษุทุก รูป ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในด้านการ อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์

ทุกข์ใจที่ปากไม่ตรงกับใจ

ปุจฉา : กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ ปากไม่ตรงกับใจ ทุกข์มากเลยค่ะ ทำอย่างไรจึงจะมั่นใจในสิ่งที่ตนคิด ทุกวันนี้เหมือนคนโกหก ทำให้ขาดความเชื่อมั่นไปเรื่อยๆ แก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะ

วิสัชนา : คุณกลัวที่จะแสดงความเห็นแตกต่างจากคนอื่น เพราะคิดไปว่าคนอื่นจะไม่พอใจคุณ หรือตำหนิติเตียนคุณ ความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ แต่เป็นการปรุงแต่งของคุณไปเอง คุณลองพูดออกมาดังๆ ว่าคุณคิดอย่างไร แล้วคุณจะพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณนึกกลัวเลย หรือพบว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณจิตนาการเลย ถ้าคุณไม่แน่ใจ ก็ลองพูดแสดงความเห็นต่างในเรื่องที่ไม่สลักสำคัญดูก่อน เช่น เรื่องอาหารการกิน การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อสะสมความกล้า

หากทำอย่างนี้บ่อยๆ ความกลัวจะลดลง และกล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญหรือเป็นงานเป็นการมากขึ้น ถึงจุดหนึ่งคุณจะพบว่า แม้คนอื่นจะไม่เห็นด้วยกับคุณ หรือไม่พอใจคุณ ก็เป็นเรื่องของเขา อีกทั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลย

ล้อมกรอบ

สายด่วนให้คำปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย "เตรียมตัวก่อนสู่วาระสุดท้ายของชีวิต จะทำอย่างไรดี" ปรึกษาได้ที่ โทร.๐๘-๖๐๐๒-๒๓๐๒

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/detail/20140315/180890.html#.UyqRbM4yPlA

ที่มา: http://www.komchadluek.net/detail/20140315/180890.html#.UyqRbM4yPlA
วันที่โพสต์: 20/03/2557 เวลา 07:03:49 ดูภาพสไลด์โชว์ ทำบุญควรเลือกพระเลือกวัดไหม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดอกบัวในสระน้ำ ทำบุญควรเลือกพระ เลือกวัดไหม : ปุจฉา-วิสัชนากับพระไพศาล วิสาโล แฮปปี เวอรันดา ปุจฉา : กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ เคยได้ยินคำพูดว่าเวลาทำบุญหรือใส่บาตร ไม่ให้เลือกพระเลือกวัด แต่ก็เคยอ่านเจอในหนังสือสวดมนต์ว่า ถ้าทำบุญหรือใส่บาตรกับพระที่มีศีลสูงกว่าก็ได้บุญกุศลมากกว่า ในบางครั้งตั้งใจทำบุญใส่บาตรเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ จึงอยากให้เขาเหล่านั้นได้บุญมาก อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า การเลือกพระหรือเลือกวัดทำให้บุญกุศลน้อยลงไหม หรือขึ้นอยู่กับจิตใจเรา กราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ วิสัชนา : มีพุทธพจน์ตอนหนึ่งว่า “บุคคลให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลทักขิณาได้พันเท่า ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล พึงหวังผลทักขิณาได้แสนเท่า ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง พึงหวังผลทักขิณานับไม่ได้ประมาณไม่ได้ จะกล่าวไปใยในพระโสดาบัน...ในพระสกทาคามี...ในพระอนาคามี...ในสาวกของตถาคต ผู้เป็นพระอรหันต์” พุทธพจน์ดังกล่าวไม่ได้ชี้ว่าควรทำบุญเลือกพระหรือเลือกวัด เพราะปุถุชนผู้มีศีล หรือพระโสดาบัน เป็นต้นนั้น เป็นได้ทั้งคฤหัสถ์และภิกษุ อันที่จริงพึงตระหนักว่า ทานที่ถวายแก่ภิกษุแบบเจาะจงบุคคลนั้น มีอานิสงส์น้อยกว่าสังฆทาน หรือทานที่ถวายแก่สงฆ์ (หมายถึงพระตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป หรือพระทั้งวัด) ดังมีพุทธพจน์ว่า “เราไม่กล่าวว่า ทานที่เจาะจงบุคคลมีผลมากกว่าทักษิณาที่เป็นไปในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย” ดังนั้นเมื่อจะทำบุญเพื่ออุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ควรทำสังฆทาน โดยจะทำที่วัดไหนก็ได้ที่คุณมีศรัทธา หรือจะทำบุญอย่างอุคคตคฤหบดีก็ได้ ท่านเป็นอุบาสกคนสำคัญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่เป็นถึงพระอนาคามี ท่านมีศรัทธาในสงฆ์มาก เมื่อจะถวายทานก็ไม่เลือกหรือเจาะจงว่าจะถวายรูปนี้มาก ถวายรูปนั้นน้อย แม้เทวดาจะมาบอกว่า พระรูปนี้มีวิชชา ๓ อภิญญา ๖ ส่วนพระรูปนั้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปก็ตาม ทั้งนี้เพราะท่านมุ่งถวายทานแก่สงฆ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ทั่วถึงแก่ภิกษุทุก รูป ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในด้านการ อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์ ทุกข์ใจที่ปากไม่ตรงกับใจ ปุจฉา : กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ ปากไม่ตรงกับใจ ทุกข์มากเลยค่ะ ทำอย่างไรจึงจะมั่นใจในสิ่งที่ตนคิด ทุกวันนี้เหมือนคนโกหก ทำให้ขาดความเชื่อมั่นไปเรื่อยๆ แก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะ วิสัชนา : คุณกลัวที่จะแสดงความเห็นแตกต่างจากคนอื่น เพราะคิดไปว่าคนอื่นจะไม่พอใจคุณ หรือตำหนิติเตียนคุณ ความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ แต่เป็นการปรุงแต่งของคุณไปเอง คุณลองพูดออกมาดังๆ ว่าคุณคิดอย่างไร แล้วคุณจะพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณนึกกลัวเลย หรือพบว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณจิตนาการเลย ถ้าคุณไม่แน่ใจ ก็ลองพูดแสดงความเห็นต่างในเรื่องที่ไม่สลักสำคัญดูก่อน เช่น เรื่องอาหารการกิน การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อสะสมความกล้า หากทำอย่างนี้บ่อยๆ ความกลัวจะลดลง และกล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญหรือเป็นงานเป็นการมากขึ้น ถึงจุดหนึ่งคุณจะพบว่า แม้คนอื่นจะไม่เห็นด้วยกับคุณ หรือไม่พอใจคุณ ก็เป็นเรื่องของเขา อีกทั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลย ล้อมกรอบ สายด่วนให้คำปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย "เตรียมตัวก่อนสู่วาระสุดท้ายของชีวิต จะทำอย่างไรดี" ปรึกษาได้ที่ โทร.๐๘-๖๐๐๒-๒๓๐๒ ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/detail/20140315/180890.html#.UyqRbM4yPlA

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...