สนช.จ่อถกกม.ป.ป.ช.2 พ.ย.นี้

สนช.จ่อถกกม.ป.ป.ช.2 พ.ย.นี้

วิปสนช.จ่อถกกฎหมาย ป.ป.ช. 2 พ.ย.นี้"หมอเจตน์"เผยสนช.เร่งคลอดกฎหมายอีก 3 ฉบับตาม รธน.กำหนดภายในกรอบเวลา 60 วัน

31 ต.ค.60 นพ.เจตน์ ศิราธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงผลการประชุมว่า สัปดาห์นี้จะมีการประชุมในวันที่ 2 พ.ย. เพียงวันเดียว ซึ่งมีเรื่องด่วนพิเศษที่ต้องพิจารณาคือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ... (ป.ป.ช.) พ.ศ. ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจำนวน 193 มาตรา 11 หมวด และบทเฉพาะกาล หลังจากนี้จะเหลือกฎหมายอีก 2 ฉบับคือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะส่งมาวันที่ 21 พ.ย. และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จะส่งมาในวันที่ 28 พ.ย. ซึ่งการที่กรธ.ส่งกฎหมายมาตรงกับวันอังคาร เพื่อจะให้สนช.บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในวันพฤหัสบดีได้ทันที อย่างไรก็ตามสนช.ได้มีคณะกรรมการศึกษาเนื้อหาในกฎหมายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องล่วงหน้าไว้แล้ว และคณะกรรมการเหล่านี้จะเข้ามาเป็นคณะกรรมาธิการเพื่อร่างกฎหมายในแต่ละฉบับ

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีก 3 ฉบับ ที่สนช.ต้องเร่งจัดทำตามรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรา 278 คือ 1. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) 2.ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ซึ่งกฎหมายนี้จะบรรจุเข้าสู่ สนช. ในวันที่ 24 พ.ย.2560 และ 3. ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนที่ให้ข้อมูลในการทุจริตภาครัฐ

โดยกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้จะต้องเสร็จภายใน 240 วันหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ และมีเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับ พ.ร.ป.ทั้ง 10 ฉบับ คือต้องพิจารณาในกรอบเวลา 60 วัน ดังนั้นเท่ากับว่า สนช.ต้องพิจารณากฎหมายทั้งหมดรวม 6 ฉบับ ทำให้สนช.ต้องการวางแผนการทำงานของ สนช.ต่อจากนี้ โดยเฉพาะเดือน ธ.ค.2560 - ม.ค.2561 จะเป็นช่วงเวลาที่สนช.ทำงานหนัก เพราะต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/politic/300639

ที่มา: komchadluek.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 พ.ย.60
วันที่โพสต์: 1/11/2560 เวลา 09:02:10 ดูภาพสไลด์โชว์ สนช.จ่อถกกม.ป.ป.ช.2 พ.ย.นี้