ผู้ว่าฯสตง.คนเก่าหมดสิทธินั่งต่อ!

ผู้ว่าฯสตง.คนเก่าหมดสิทธินั่งต่อ!

กรธ. ขอสู้ ปมหั่น หน้าที่ สตง. สอบ จนท.ป.ป.ช. ลั่นหากแพ้ เตรียมตั้งกมธ.ร่วม - "ธิติพันธุ์" แจง ปมสรรหา "ผู้ว่าฯสตง." เคลียร์แล้ว ย้ำชัด คนเก่าหมดสิทธิ์

15 ตุลาคม 2560 -- นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ฐานะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาของร่าง พ.ร.ป. ซึ่งเตรียมเข้าที่ประชุม สนช. วันที่ 19 ต.ค. นี้ว่า มีหลายประเด็นของเนื้อหาที่ปรับปรุงที่ไม่สามารถยอมต่อการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ได้ โดยเฉพาะ มาตรา7 วรรคสาม ว่าด้วยอำนาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่มีหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กระทำทุจริตต่อหน้าที่หรือทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ที่ กมธ.เสียงข้างมาก ให้ตัดออกทั้งวรรค โดยกรธ. เห็นว่าเป็นประเด็นที่ยอมไม่ได้ และหากในชั้นประชุมสนช. วาระสอง และวาระสาม ไม่สามารถนำบทบัญญัติดังกล่าวคืนร่างเดิมได้ จะเป็นประเด็นที่กรธ.ขอตั้งกมธ.ร่วมกัน3ฝ่ายทันที เพราะบทบัญญัติที่ถูกปรับเปลี่ยนนั้นอาจเป็นประเด็นที่ทำให้ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญใหม่ และทำลายส่วนของการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทั้งนี้ตนขอให้สื่อมวลชนช่วยตรวจสอบด้วยว่า ที่ผ่านมากรณีที่มีผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. แล้วทางสำนักงานสามารถตรวจสอบหรือดำเนินการใดๆ ได้มากน้อยเพียงใด

นายธิติพันธุ์ ยังกล่าวถึงส่วนบทเฉพาะกาลว่าด้วยวาระดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่พบว่ามีระบุหมายเหตุให้แก้ไขให้ตรงข้อเท็จจริงด้วยว่า ฉบับล่าสุดที่ได้หารือเป็นที่ยุติ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. สรุปแล้วว่า กระบวนการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องเกิดขึ้นใหม่ หากระหว่างที่กฎหมายใหม่ยังไม่ประกาศและมีกระบวนการสรรหาเกิดขึ้น ต้องยุติและสรรหาใหม่ทันทีที่มีกฎหมายใช้บังคับ ขณะที่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งประเด็นของการไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆ ในการตรวจเงินแผ่นดินมาก่อน ทั้งนี้บทบัญญัติยังเขียนด้วยว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่มาตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายใหม่ด้วย.

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/politic/299073 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: komchadluek.net//มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 16/10/2560 เวลา 10:05:34 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้ว่าฯสตง.คนเก่าหมดสิทธินั่งต่อ!