นักวิชาการชี้ศาลรัฐธรรมนูญถูกครอบงำเป็นปฏิปักษ์การเมือง

นักวิชาการชี้ศาลรัฐธรรมนูญถูกครอบงำเป็นปฏิปักษ์การเมือง

นักวิชาการชี้ศาลรัฐธรรมนูญถูกครอบงำ เป็นปฏิปักษ์การเมือง

นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในหัวข้อ ศาลรัฐประหาร: ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร จาก "ตุลาการภิวัตน์" สู่ "ศาลรัฐประหาร" ปัญหาตุลาการกับการเมืองในระบบนิติรัฐ-ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ว่า ประเทศไทยมีศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งสร้างโดยนักกฎหมายมหาชน อ้างอิงตามโครงสร้างของต่างประเทศ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับรากเง้าของสังคมไทย จึงเหมือนเป็นการถ่ายเทอำนาจเท่านั้น และในรัฐธรรมนูญปี2550 มีการปรับโครงสร้างศาลบางประการ ส่งผลให้ความหลากหลายของผู้ที่จะเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญลงลด โดยส่วนใหญ่มาจากประธานศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญ 2550 ถูกครอบงำด้วยอุดมการณ์ ถูกแทกแซงจนเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายการเมือง

ส่วนตัว จึงมองว่า ในการปฏิรูปศาลจึงอยากให้กลับไปดูข้อเสนอเดิมในปี2548 ที่ระบุว่า ตุลาการศาลรัฐธรรทนูญควรมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน และประธานศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=815050

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 9/10/2560 เวลา 10:25:56 ดูภาพสไลด์โชว์ นักวิชาการชี้ศาลรัฐธรรมนูญถูกครอบงำเป็นปฏิปักษ์การเมือง