“คณิน” กางรัฐธรรมนูญ ยันการเลือกตั้งต้องเสร็จใน ส.ค.ปี’61 ตามที่ กกต.ประเมิน

นายคณิน บุญสุวรรณ อดีต ส.ส.ร. ปี 2540

“คณิน” กางรัฐธรรมนูญ ยันกรอบเวลาการเลือกตั้งควรแล้วเสร็จภายในสิงหาคม ปี’61

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายคณิน บุญสุวรรณ อดีต ส.ส.ร. ปี 2540 กล่าวถึงกรณีที่นายพรเพชร พิชิตชลชัย ประธาน สนช. ยืนยันการเลือกตั้งจะมีขึ้นปลายปี 61 ไม่ใช่ กลางปี 61 อย่างที่ กกต.ประมาณการ ว่า บทบัญญัติมาตรา 267 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดทำและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอยู่ 10 ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ ต่อจากนั้นให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายใน /150 วัน นับแต่วันที่ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.มีผลใช้บังคับ ดังนั้น หากทุกสิ่งทุกอย่าง ดำเนินไปอย่างปกติตามกรอบเวลาดังกล่าว และต่อให้ กรธ. และ สนช.ใช้เวลาเต็มพิกัดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ควรจะมีขึ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งดังกล่าวแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268 ซึ่งคำว่าการเลือกตั้ง แล้วเสร็จในที่นี้ ไม่ใช่แค่ “ลงคะแนนแล้วเสร็จ” อย่างที่บางคนเข้าใจ หากแต่เป็นการแล้วเสร็จเมื่อ กกต.ได้ประกาศรับรองผลเลือกตั้งและได้ ส.ส.ครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดพร้อมที่จะเรียกประชุมรัฐสภาได้แล้วนั่นแหละ จึงเรียกว่า “การเลือกตั้งแล้วเสร็จ”

นายคณินกล่าวอีกว่า กำหนดการเลือกตั้งอาจต้องเลื่อนออกไปบ้างก็ต่อเมื่อ เกิดกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ สนช.ให้ความเห็นชอบ แล้วส่งกลับให้ สนช. ภายใน 10 วัน เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 11 คน พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ก่อนที่ สนช. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำไปประกาศใช้บังคับ กำหนดการเลือกตั้งก็อาจต้องเลื่อนออกไปอีกประมาณ 25-30 วัน แม้กระนั้น การเลือกตั้งก็ควรจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 อย่างที่ กกต. ประมาณการ ไม่ใช่ปลายปี 61 อย่างที่ประธาน สนช.ยืนยัน หรือถึงแม้จะเป็นอย่างที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวคือ ต้องรอการโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยด้วย กำหนดการเลือกตั้งแล้วเสร็จก็ไม่น่าจะล่วงเลยไปถึงเดือนกันยา ปี 61 ด้วยซ้ำ ดังนั้น จึงไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด ประธาน สนช.ถึงได้ ยืนยันว่า การเลือกตั้งจะมีขึ้นปลายปี 61

นายคณินกล่าวต่อว่า คำยืนยันของประธาน สนช.ที่ว่าจะมีการเลือกตั้งปลายปี 61 ทำให้ตนเกิดข้อสงสัยว่า ประธาน สนช.อาศัยเหตุอันใดหรือช่องโหว่ตรงไหนหรือที่จะเปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้ แต่พอไปเปิดดู มาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญก็ถึงบางอ้อ เหตุเพราะมาตราดังกล่าวระบุว่า “ถ้าหาก สนช.มีมติไม่เห็นด้วยกับร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า สองในสามของสมาชิกทั้งหมดของ สนช.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น เป็นอันตกไป” ตรงนี้หรือไม่ที่ใครจะใช้เป็นข้ออ้างที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไป เพราะเหตุที่ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ถึงอย่างนั้น ในมาตรา 267 วรรคห้า ดังกล่าว ไม่ได้ระบุว่าเมื่อ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมีอันตกไป หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนและกระบวนการตลอดจนใช้เวลาเต็มตามพิกัดไปแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรธ.และ สนช. จะต้อง ทำอย่างไรต่อไป ซึ่งจะกลายเป็น “สุญญากาศ” ทางรัฐธรรมนูญขึ้นมาทันที พูดง่ายๆ คือ กระบวนการทางรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีอันต้องถึงทางตัน คือ ไปต่อไม่ได้ เรื่องนี้ จึงเป็นกรณีที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่า เกิดขึ้นเพราะความเผอเรอ หรือจงใจ ให้เกิดกันแน่ แต่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ตาม ก็ไม่น่าที่ใครผู้ใด จะใช้สุญญากาศดังกล่าวเป็นข้ออ้างที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้

ขอบคุณ... https://www.prachachat.net/politics/news-36745

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 11/09/2560 เวลา 13:37:58 ดูภาพสไลด์โชว์ “คณิน” กางรัฐธรรมนูญ ยันการเลือกตั้งต้องเสร็จใน ส.ค.ปี’61 ตามที่ กกต.ประเมิน