กรธ.ยันไม่ก้าวล่วงศาลรธน.ตัดสินปมพ.ร.ป.ผู้ตรวจฯ

กรธ.ยันไม่ก้าวล่วงศาลรธน.ตัดสินปมพ.ร.ป.ผู้ตรวจฯ

โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ขอก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติตัดสินปม 36 สนช. ยื่นตีความร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เชื่อไม่ถึงขั้นแก้ไขใหม่

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องของสมาชิก สนช. 36 คน. วันนี้ ที่ขอให้พิจารณาว่า การให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว โดยมีการคุ้มครองผู้ตรวจการแผ่นดินปัจจุบันให้อยู่จนครบวาระ ตามมาตรา 56 ซึ่ง สนช. กลุ่มนี้เห็นว่า น่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 273 ที่บัญญัติให้การดำรงตำแหน่งต่อไปเพียงใดของกรรมการองค์กรอิสระเป็นไปตาม ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ไม่น่าจะหมายถึงให้อยู่ครบวาระ โดยส่วนตัวยังมองไม่เห็นว่า ศาลจะวินิจฉัยไปในทิศทางใด จึงไม่ขอก้าวล่วงอำนาจศาล

ทั้งนี้ กรธ. ยังคงยืนยันหลักการที่ให้คุณสมบัติต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่า คำวินิจฉัยจะออกมาในแนวทางแล้วแต่ สนช. คงไปถึงขั้นเลือกปฏิบัติ เนื่องจากคำร้องขอให้วินิจฉัยเพียงการได้อยู่จนครบวาระเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีการแก้ไขจริง ก็ไม่ใช่หน้าที่ของ กรธ. แล้ว แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือสภา ที่ต้องดำเนินการแก้ไข เพราะร่างกฎหมายได้ผ่าน สนช.ไปแล้ว

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=808139

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 5/09/2560 เวลา 09:19:32 ดูภาพสไลด์โชว์ กรธ.ยันไม่ก้าวล่วงศาลรธน.ตัดสินปมพ.ร.ป.ผู้ตรวจฯ