มีชัยรอศาลรธน.วินิจฉัยพรป.ผู้ตรวจฯชี้คุณสมบัติยึดตามกม.

มีชัยรอศาลรธน.วินิจฉัยพรป.ผู้ตรวจฯชี้คุณสมบัติยึดตามกม.

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวันพรุ่งนี้ ชี้คุณสมบัติยึดตามกฎหมาย

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 36 คน ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อจนครบวาระขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันพรุ่งนี้ ว่า ต้องรอฟังคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นเรื่องของกรรมาธิการของ สนช. ที่จะส่งเอกสารและตัวแทนไปชี้แจง ทั้งนี้ ตามร่างเดิม กรธ.ได้กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญใหม่ สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ เว้นแต่คนที่ขาดคุณสมบัติให้พ้นวาระ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ โดยยืนยันว่า การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระยึดตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เว้นแต่กรณีพิเศษ เช่น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่เสนอให้มีการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ทั้งคณะ

ทั้งนี้ นายมีชัย ยังกล่าวอีกว่า หากผลการพิจารณาของศาลฯ ออกมาเป็นแนวทางใด กรธ.จะใช้เป็นบรรทัดฐานในการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอื่นต่อไป

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=806942

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 30/08/2560 เวลา 09:46:48 ดูภาพสไลด์โชว์ มีชัยรอศาลรธน.วินิจฉัยพรป.ผู้ตรวจฯชี้คุณสมบัติยึดตามกม.