ศาลรธน.รับคำร้อง 36สนช.ยื่นตีความร่างผู้ตรวจฯ

ศาลรธน.รับคำร้อง 36สนช.ยื่นตีความร่างผู้ตรวจฯ

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง 36 สนช. ยื่นขอตีความ ร่าง พรบ.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้ว แจ้งประธาน สนช. ให้ เสียงข้างมาก และ ข้างน้อย ชี้แจงภายใน 30 ส.ค.นี้

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการเผยแพร่ ผลการพิจาณณาของศาลรัฐธรรมนูญ กรณี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ส่งความเห็นของสมาชิก สนช.จำนวน 36 คน ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ม.56 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ โดยผลการพิจารณา ปรากฏว่า ศาลมีความเห็น รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว พร้อมกับแจ้งให้ประธาน สนช.ทราบ และพิจารณามอบหมายให้สมาชิก สนช. ซึ่งเป็นผู้แทนที่เสนอความเห็น 1 คน และ ผู้แทนของ สนช. ที่เป็นฝ่ายเสียงข้างมาก ที่ลงมติเห็นชอบวาระ 3 จำนวน 1 คน มาชี้แจง พร้อมทำความเห็นเป็นหนังสือต่อศาล ในวันที่ 30 ส.ค.นี้ เวลา 13.30 น.

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=805593

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 24/08/2560 เวลา 09:32:39 ดูภาพสไลด์โชว์ ศาลรธน.รับคำร้อง 36สนช.ยื่นตีความร่างผู้ตรวจฯ