ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับคำร้อง “เรืองไกร” ให้ส่ง กม.ป.ป.ช.ให้ศาล รธน.

ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับคำร้อง “เรืองไกร” ให้ส่ง กม.ป.ป.ช.ให้ศาล รธน.

สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน 26 ก.ค.- ผู้ตรวจการแผนดินไม่รับคำร้อง "เรืองไกร" ที่ขอให้ส่งเรื่องให้ศาล รธน.วินิจฉัยว่า พ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช.ตราขึ้นโดยชอบหรือไม่ ชี้ เรื่องการตรากฎหมาย ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่

นายรักษ์เกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ 2550 ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะองค์ประชุมไม่ครบ ตามที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้อง เนื่องจากเป็นเรื่องของกระบวนการตรากฎหมาย ไม่เกี่ยวกับเนื้อหากฎหมาย ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงไม่อยู่ในอำนาจที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการได้ จึงมีมติไม่รับคำร้องของผู้ร้องเรียนไว้พิจารณา

นายรักษเกชา กล่าวว่า นอกจากนี้ คำร้องที่มีผู้ร้องเข้ามาเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายฉบับต่างๆ เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น ถ้าไม่มีอะไรแตกต่าง ก็อาจจะมีผลคำวินิจฉัยออกมาในรูปแบบเดียวกัน แต่ต้องรอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาก่อน เช่น พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 รวมถึง ร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ด้วย .- สำนักข่าวไทย

ขอบคุณ... http://www.tnamcot.com/view/59784ef3e3f8e40ad263ba55

ที่มา: tnamcot.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ค. 60
วันที่โพสต์: 27/07/2560 เวลา 10:00:52 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับคำร้อง “เรืองไกร” ให้ส่ง กม.ป.ป.ช.ให้ศาล รธน.