สนช.ตั้งกมธ.3ฝ่ายถกพรป.พรรคหลังกรธ.แย้งปมขัดรธน.

สนช.ตั้งกมธ.3ฝ่ายถกพรป.พรรคหลังกรธ.แย้งปมขัดรธน.

สนช. มีมติตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายถก พ.ร.ป.พรรคการเมือง หลัง กรธ. แย้งมีประเด็นขัดรัฐธรรมนูญ กำหนดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เริ่มนับ 25 ก.ค.

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย หลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. มีความเห็นโต้แย้งว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มี 5 ประเด็น ที่ขัดรัฐธรรมนูญ อาทิ การให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมสรรหาผู้สมัครเลือกตั้ง ที่ยังขาดกระบวนการป้องกันการทุจริต รวมทั้ง การกำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งลำดับ 1 ในระบบบัญชีรายชื่อเท่านั้น ที่เป็นการตัดสิทธิการลงเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของหัวหน้าพรรคการเมือง

สำหรับ กรรมาธิการร่วม ประกอบด้วยตัวแทน สนช. 5 คน ได้แก่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ,พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ,นายกล้านรงค์ จันทิก ,นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และ พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ

ส่วนผู้แทน กรธ. 5 คน ได้แก่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง ,นายอุดม รัฐอมฤต ,นายภัทระ คำพิทักษ์ นายนรชิต สิงหเสนี และนายประพันธ์ นัยโกวิท และผู้แทน กกต. คือ นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. โดยกรรมาธิการร่วม จะต้องพิจารณาร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยเริ่มนับตั้งแตาวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ก่อนเสนอให้ สนช. ลงมติว่า จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอีกครั้ง

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=798330

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.ค. 60
วันที่โพสต์: 21/07/2560 เวลา 09:11:31 ดูภาพสไลด์โชว์ สนช.ตั้งกมธ.3ฝ่ายถกพรป.พรรคหลังกรธ.แย้งปมขัดรธน.