มติ กมธ.ร่วมยัน 6 ปมพรป.กกต.ไม่ขัด รธน.ย้ำไม่ยื้อลต.

มติกมธ.ร่วมยัน6ปมพรป.กกต.ไม่ขัด รธน.ย้ำไม่ยื้อลต.

มติ กมธ. ร่วม ปรับแก้ไข ร่าง พ.ร.ป. กกต. ยัน 6 ปมความเห็นแย้งไม่ขัด รธน. จ่อชง สนช. 13 ก.ค. ย้ำไม่ยื้อการเลือกตั้ง

นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงผลการพิจารณาข้อโต้แย้ง ของ กกต. 6 ประเด็น ที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า อาจขัดหรือไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ โดยที่ประชุมพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้วเกือบ6 ชั่วโมง มีมติเสียงข้างมากเห็นว่า ทั้ง 6 ประเด็น ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ

โดยเฉพาะประเด็นการเซตซีโร่ กกต. ชุดปัจจุบันทั้งคณะ ที่อาจจะขัดต่อหลักนิติธรรมและเป็นการบังคับนั้น กรรมาธิการเสียงข้างมาก เห็นว่าเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว เพราะด้วยบทบาทภารหน้าที่ของ กกต. ที่มากกว่าองค์กรอื่นๆ ขณะที่ประเด็นโต้แย้งว่า ร่างกฎหมายไม่ให้อำนาจ กกต. จัดเลือกตั้งท้องถิ่น และไม่ให้ อำนาจ กกต. แต่ละคนมีอำนาจยกเลิกหรือระงับการเลือกตั้งนั้น ที่ประชุมเห็นว่า เป็นหน้าที่ของ กกต. อยู่แล้ว ซึ่ง กกต. สามารถออกระเบียบเพิ่มเติมได้

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 6 ประเด็น ประธาน กกต. ได้ขอสงวน เพื่อชี้แจงต่อที่ประชุม สนช. ต่อไป นายสมชาย กล่าวว่า จะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุม สนช. ได้ในวันที่ 13 ก.ค. นี้ และย้ำอีกว่า จะไม่มีคว่ำร่าง เพื่อยืดการเลือกตั้ง

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=794873 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 5/07/2560 เวลา 09:28:26 ดูภาพสไลด์โชว์ มติ กมธ.ร่วมยัน 6 ปมพรป.กกต.ไม่ขัด รธน.ย้ำไม่ยื้อลต.