ปธ.กกต.ยืนยันกม.ลูกกกต.ไม่ตรงเจตนารมณ์ รธน.

ปธ.กกต.ยืนยันกม.ลูกกกต.ไม่ตรงเจตนารมณ์รธน.

สำนักงานกกต. 3 ก.ค.-ประธานกกต.พร้อมร่วมประชุม กมธ.ร่วมพิจารณากม.ลูกกกต. ยืนยันไม่ตรงเจตนารมณ์รธน. ส่วนผลเป็นอย่างไร แล้วแต่ที่ประชุม

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีจะร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ว่า เป็นการทำตามหน้าที่และขั้นตอนของกฎหมาย เพราะที่ประชุมกกต.มีมติเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวยังมี 6 ประเด็นหรือ6มาตราที่ยังไม่เป็นไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทางกกต.จึงมีหนังสือแจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ทราบ และตั้งคณะกรรมาธิการฯ ร่วมพิจารณา ส่วนเรื่องผลจะเป็นอย่างไร ไม่ได้คาดหวัง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ

ส่วนในบางประเด็นที่ประชุมกกต.มีความเห็นแตกต่างกัน เช่นเรื่องคุณสมบัติ จะนำเรื่องนี้มาโต้แย้งในชั้นคณะกรรมาธิการฯหรือไม่ ประธานกกต. กล่าวว่า คงไม่เป็นปัญหา เพราะถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกกต.แต่ละคน แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้เรามีเหตุผล ไม่ได้โต้แย้งแบบไม่มีเหตุผล.-สำนักข่าวไทย

ขอบคุณ... http://www.tnamcot.com/view/5959d30ce3f8e4d032375659

ที่มา: tnamcot.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 4/07/2560 เวลา 10:12:26 ดูภาพสไลด์โชว์ ปธ.กกต.ยืนยันกม.ลูกกกต.ไม่ตรงเจตนารมณ์ รธน.