'วิษณุ' ชี้ เร่งสรรหาตุลาการศาลรธน.-คตง.

'วิษณุ' ชี้ เร่งสรรหาตุลาการศาลรธน.-คตง.

"รองนายกฯวิษณุ" แจงเหตุผลคำสั่ง ม.44 เรื่องสรรหาตุลาการศาล รธน.-คกก.ตรวจเงินแผ่นดิน ยืนยัน จำเป็นต้องดำเนินการก่อน - ปฏิเสธตอบคำถามคุณสมบัติ ปปช.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 ให้การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรนูญและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า จำเป็นต้องใช้คำสั่งมาตรา 44 เนื่องจากไม่มีกฎหมายมารองรับให้คณะกรรมการเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อได้และยังไม่กฎหมายที่มารองรับการสรรหากรรมการชุดใหม่ ซึ่งกฎหมายลูกเรื่องนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. จะทำ อาจใช้เวลาเป็นปี โดยการสรรหาคนใหม่จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ กรธ.จะกำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ส่วนสาเหตุที่ไม่ใช้วิธีการให้ตุลาการชุดเดิมรักษาการจนกว่าจะมีกฎหมายลูกนั้น เพราะอาจถูกครหาเนื่องจากทั้ง 5 คน จะครบวาระ ยังอายุเกิน 70 ปีด้วย รวมถึงอาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติตามกฎหมายฉบับใหม่ จึงไม่อยากให้มีการโต้เถียงเรื่องนี้อีก

'วิษณุ' ปฏิเสธตอบคำถามคุณสมบัติ ปปช.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 ให้การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรนูญและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า กรณีของ คตง.และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าสตง.ที่กำลังจะหมดวาระในเดือนกันยายนนี้ จะเน้นการสรรหา คตง.เพื่อให้คณะทำงานใหม่เป็นผู้เลือกผู้ว่าฯ เอง ซึ่งไม่มีปัญหาเพราะกฎหมายรองรับให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการสรรหาคนใหม่มาทดแทนอยู่แล้วและหากนายพิศิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งก่อนจะมีผู้ว่าฯ คนใหม่ก็ให้รองผู้ว่าฯ ขึ้นมารักษาการไปก่อนได้

ขณะที่ กรณีคุณสมบัติของ ป.ป.ช.จะขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นั้น นายวิษณุปฏิ เสธที่จะตอบคำถาม พร้อมชี้แจงว่า คุณสมบัติจะขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหา เพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้องค์กรอิสระอยู่จนกว่าจะมีกฎหมายลูก

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=776162 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 11/04/2560 เวลา 09:04:16 ดูภาพสไลด์โชว์ 'วิษณุ' ชี้ เร่งสรรหาตุลาการศาลรธน.-คตง.