'ยะใส' ห่วงปฏิรูปหลงทาง แนะภารกิจ 5 ข้อเร่งทำหลังประกาศใช้ รธน.

'ยะใส' ห่วงปฏิรูปหลงทาง แนะภารกิจ 5 ข้อเร่งทำหลังประกาศใช้ รธน.

"สุริยะใส" หวั่นมุ่งเลือกตั้งทำปฏิรูปหลงทาง แนะภารกิจ 5 ข้อหลังประกาศใช้ รธน. จี้ ป.ย.ป.เร่งคลอดผลงาน

"สุริยะใส" หวั่นมุ่งเลือกตั้งทำปฏิรูปหลงทาง แนะภารกิจ 5 ข้อหลังประกาศใช้ รธน. จี้ ป.ย.ป.เร่งคลอดผลงานม.รังสิต และผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวว่า หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ หลายฝ่ายอาจคิดว่าการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นแล้วและทุกอย่างคงเดินไปตามโรดแม็ป อีก 19 เดือนเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการมองข้ามบริบทและปัจจัยหลายตัวแปรที่อาจทำให้การเมืองไทยยังมีความเสี่ยง และภารกิจเรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งที่หลายอย่างไม่ริเริ่มเลย ฉะนั้นการวางโรดแม็ปเลือกตั้งจนเกิดกระแสปี่กลองของการเลือกตั้ง อาจทำให้หลงลืมภารกิจสำคัญจนมองข้ามการบ้านต่างๆ ได้แน่นอน ซึ่งสุดท้ายแล้วต้องกำหนดวันเลือกตั้ง แต่ภารกิจก่อนเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่ทุกภาคฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาล คสช.ต้องดำเนินการคือการปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรมก่อนเลือกตั้ง และต้องไม่มองข้ามปัจจัยหลายอย่างจนหลงทาง นั่งนับแต่วันเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งมีการบ้านหลายข้อที่ยังต้องเฝ้าจับตาและผลักดันกันต่อ เช่น 1. ความต่อเนื่องของกระบวนการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการตรากฎหมายลูกอีกกว่า 40 ฉบับ ที่ไม่ได้มีแค่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับเท่านั้น การตรากฎหมายสำคัญเหล่านี้จะมีส่วนร่วมของประชาชนและจะเป็นดัชนีตอบโจทย์การปฏิรูปอย่างแท้จริง

นายสุริยะใส กล่าวต่อว่า 2. พรรคการเมืองไม่ควรนั่งนับถอยหลังเลือกตั้งแต่ต้องวางแผนปฏิรูปพรรค กล้าสรุปบทเรียนในฐานะที่มีส่วนสำคัญทำให้การเมืองล้มเหลว ต้องอ่านและศึกษารัฐธรรมนูญทุกมาตราอย่างจริงจัง 3. ภาครัฐต้องเร่งเผยแพร่สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้รับรู้ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและกลไกใหม่ๆ ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนและระบบเลือกตั้งที่เปลี่ยน 4. กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอความเห็นและผลักดันการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายลูกและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพราะที่ผ่านกระบวนการตรากฎหมายลูกหลายครั้งพบว่าบิดเบือนเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและไม่ตอบโจทย์ปฏิรูป และ 5. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) จะต้องเร่งสร้างผลงานโดยเฉพาะการปฏิรูประบบราชการ เพราะกระแสเลือกตั้งมาจะทำให้ข้าราชการเกียร์ว่างมากขึ้น

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/909357

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 10/04/2560 เวลา 10:12:03 ดูภาพสไลด์โชว์ 'ยะใส' ห่วงปฏิรูปหลงทาง แนะภารกิจ 5 ข้อเร่งทำหลังประกาศใช้ รธน.