นิติศาสตร์มธ.จับมือทางวิชาการศาลรธน.

นิติศาสตร์มธ.จับมือทางวิชาการศาลรธน.

คณะนิติศาสตร์ มธ.จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ ศาล รธน. พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ภายใน้หัวข้อ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ มี ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บรรยาย และการอภิปราย หัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ศาตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ นายพิมล ธรรมพิภักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=773086 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 มี.ค. 60
วันที่โพสต์: 29/03/2560 เวลา 10:06:34 ดูภาพสไลด์โชว์ นิติศาสตร์มธ.จับมือทางวิชาการศาลรธน.