บทความ/ข่าว/กระทู้เรื่องอาชีพ/ธุรกิจ หน้า 4

 1. 46ระมัดระวัง! กยท. เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวังกรดฟอร์มิกปลอม ทำยางไม่ได้คุณภาพ 237/0 24/04/2560
 2. 47กรมการข้าวเตรียมแจก 11 พันธุ์ข้าวพระราชทาน ในพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี’60 243/0 21/04/2560
 3. 482 สามีภรรยา ทำไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเหลือ “กิน แจก แลก ขาย” แถมส่งลูกเรียนจบปริญญาโท 2 คน 236/0 20/04/2560
 4. 49สองสามีภรรยา ชาวบึงกาฬ ปลูกสตรอเบอรี่ ในสวนยาง โกยรายได้งาม 300,000 บาท/ปี 273/0 19/04/2560
 5. 50น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน 237/0 18/04/2560
 6. 51ปลูกชาฮกเกี้ยน อาชีพเสริมหลังทำนา ปักชำทำแบบง่ายๆ โตเร็ว ผลิตไม่พอขาย 268/0 12/04/2560
 7. 52ป้าออมสิน เกษตรกรทำไร่นาสวนผสม แบ่งพื้นที่ 9 ไร่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา มีกิน มีใช้ มีขายตลอดปี 250/0 11/04/2560
 8. 53แอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย นวัตกรรมตอบโจทย์ ของเกษตรกรยุค 4.0 253/0 10/04/2560
 9. 54หนุ่มนครชัยศรี กลับบ้านเกิดพลิกที่นา 60 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยชานกรุง 286/0 7/04/2560
 10. 55คนรุ่นใหม่สร้างรายได้เสริม เพาะเห็ดในท่อซีเมนต์ ประหยัดพื้นที่ ใช้งบน้อย มี 200 บาท ก็ทำได้ 326/0 5/04/2560
 11. 56อ.ต.ก. เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ รับนโยบายยกมาตรฐานสินค้า 312/0 4/04/2560
 12. 57รมช.พาณิชย์ ผลักดันจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้ของประเทศ-ฮับผลไม้แห่งเอเชีย 301/0 3/04/2560
 13. 58ออกจากงานราชการ สู่ชิวิตเกษตรกรปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น ได้ผลดี รสชาติอร่อย ตลาดสดใส 393/0 30/03/2560
 14. 59ชมแปลง ‘มะกอกโอลีฟ’ ของดีจากพ่อเพื่อคนไทย 334/0 29/03/2560
 15. 60โรงเรียนวัดท่าชัย นครนายก ทำเกษตร ในโครงการพระราชดำริฯ 315/0 28/03/2560