สานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ยกระดับอาชีพ “เกษตรกรเลี้ยงโคนม” ให้อยู่ดี มั่นคง ยั่งยืน

สานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ยกระดับอาชีพ “เกษตรกรเลี้ยงโคนม” ให้อยู่ดี มั่นคง ยั่งยืน

“…การเลี้ยงโคนม ก็เป็นอาชีพที่ดีสำหรับคนไทย เหมาะกับประเทศ และถ้าใช้หลักวิชาที่เหมาะสม ก็จะทำให้มีความเจริญและมีรายได้ดี…”

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

…………..

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวถึง เป้าหมายในการสานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า อาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคนม ถือเป็นอาชีพพระราชทาน จากพระองค์ท่าน อ.ส.ค. จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริมและสนับสนุนทุกวิถีทาง ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ที่ผ่านมา อ.ส.ค. จึงมีแผนยุทธศาสตร์หลายรูปแบบ นับตั้งแต่ โครงการสร้าง “นักส่งเสริม” รุ่นใหม่ เพื่อออกไปทำหน้าที่ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงในเรื่องของการบริหารจัดการ โครงการให้บริการด้านวิชาการ เพื่อฝึกอบรม ให้ความรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรรายเดิม ให้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด ล่าสุดจึงร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค “คิดดี” (Kid-D) ขึ้น โดยเป็นนวัตกรรมล่าสุดระดับพรีเมี่ยม เป็นนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ผสมนมผง ไม่มีน้ำมันพืชผสม และเติมสารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการด้านสมองและสายตาของวัยเด็ก ทั้งดีเอชเอ ลูทีน โคลีน และ วิตามินรวม เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-8 ขวบ โดยเฉพาะ

สานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ยกระดับอาชีพ “เกษตรกรเลี้ยงโคนม” ให้อยู่ดี มั่นคง ยั่งยืน

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เผยต่อว่า ช่องทางกระจายสินค้า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมากของแผนยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค. ในการวางแผนกระจายสินค้าให้หลากหลาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถถึงมือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ณ วันนี้ ทาง อ.ส.ค. ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจากแม็คโคร ในการวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ “นมคิดดี” รวมถึง ยังเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังผู้ประกอบการร้านโชห่วยทั่วประเทศด้วยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรโคนมมีรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกับส่งเสริมให้เด็กไทยได้ดื่มนมที่มีประโยชน์ และมีพัฒนาการที่ดีต่อไป

สานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ยกระดับอาชีพ “เกษตรกรเลี้ยงโคนม” ให้อยู่ดี มั่นคง ยั่งยืน

สานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ยกระดับอาชีพ “เกษตรกรเลี้ยงโคนม” ให้อยู่ดี มั่นคง ยั่งยืน

ด้านคุณวิชัย เฉิดจะโปะ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อายุ 74 ปี ปัจจุบันมีฟาร์มขนาด 25 ไร่ อยู่ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และมีโคนมอยู่ในความดูแลจำนวน 50 ตัว กล่าวว่า หลังจากเรียนจบระดับ ปวช. สาขาเกษตร แล้ว ก็ตัดสินใจสมัครเข้าเป็น “นักเรียนฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” ใช้เวลาในการอบรมเกือบ 1 ปี จึงได้รับการจัดสรรที่ดินในนิคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมวกเหล็ก และเริ่มต้นอาชีพนี้มาตั้งแต่นั้น รวมเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว

“ภูมิใจที่ได้ทำอาชีพพระราชทาน แต่อาชีพนี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายจริงจัง และในฐานะพสกนิกรในพระองค์ คิดจะทดแทนบุญคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำอาชีพของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้…ต่อไป” เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม วัย 74 ปี กล่าว

ขอบคุณ... https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_45774

ที่มา: เส้นทางเศรษฐีออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ย. 60
วันที่โพสต์: 26/09/2560 เวลา 11:15:55 ดูภาพสไลด์โชว์ สานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ยกระดับอาชีพ “เกษตรกรเลี้ยงโคนม” ให้อยู่ดี มั่นคง ยั่งยืน