กระบี่อ้าแขนรับนักท่องเที่ยวเพิ่ม 6 ล้านคน

กระบี่อ้าแขนรับนักท่องเที่ยวเพิ่ม 6 ล้านคน

กระบี่โหมโปรโมตเที่ยวข้ามภาค โฟกัสตลาดเชียงใหม่ อุดรธานี ชูเส้นทางท่องเที่ยวเด่น 5 เส้นทางตรึงใจนักท่องเที่ยวไทย-เทศ คาดผู้มาเยือนพุ่งทะลุ 6 ล้านคนในปีนี้

นายอภิชัย อรัญญิก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า ภาครัฐและภาคเอกชนได้ผนึกกำลังกันนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานไม่มีทะเล จึงเป็นการเติมเต็มจากจังหวัดกระบี่ที่มีสินค้าท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ จังหวัดเชียงใหม่ และอุดรธานี ที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคและจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับการจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค เป็นการสร้างการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังภาคส่วนต่างๆ เป็นช่องทางให้นักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปจังหวัดกระบี่ และเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวจากจังหวัดกระบี่ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการกระจุกตัวและความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแง่มุมใหม่แก่จังหวัดกระบี่ ที่มีสินค้าท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความหลากหลาย พร้อมมีเส้นทางท่องเที่ยวเด่น จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 1. ตกหลุมรักที่ปลายแหลมสัก 2. เรียบง่ายสุขสงบที่ทุ่งหยีเพ็ง 3. เสน่ห์บ้านๆ แห่งวิถีเกาะกลาง 4. วารีรักษ์สปาภูมิปัญญาไทย และ 5. ผจญภัยเหนือยอดไม้ที่อ่าวลึก

ทั้งนี้มั่นใจว่า ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้จะสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคู่รัก กลุ่ม Gen-Y กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้หญิง และกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย อาทิ กิจกรรมเชิงสุขภาพ ทำสปา แช่น้ำร้อน/ร้อนเค็ม หรือกิจกรรมเชิงผจญภัย ปีนผา ท้าพายคยักตามหาลายแทงขุมทรัพย์ในหุบผาลากูน รวมไปถึงกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน การสร้างบ้านปลา ปลูกป่าชายเลน หรือกิจกรรมคืนกล้วยไม้รองเท้านารีสู่ป่า เป็นต้น

“ตามวิสัยทัศน์ ททท. วางเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม โดยจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ โดยวางคู่กับยุทธศาสตร์ของจังหวัด Krabi Goes Green ที่มุ่งไปสู่การท่องเที่ยวสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งกำหนดไว้ว่า กระบี่จะต้องเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของกลุ่มอันดามันในอนาคต”

นายอภิชัยกล่าวว่า สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดกระบี่ ในปี 2559 มีจำนวนกว่า 5.8 ล้านคน เพิ่มจากปี 2558 ร้อยละ 4.09 แบ่งเป็นชาวไทยกว่า 2.16 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกว่า 3.63 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 8.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มจากปี 2558 ร้อยละ12.97 ซึ่งในอนาคตภาคการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก คาดว่าในปี 2560 นักท่องเที่ยวจะเข้ามายังจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นถึง 6 ล้านคน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_29444

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 7/09/2560 เวลา 12:51:21 ดูภาพสไลด์โชว์ กระบี่อ้าแขนรับนักท่องเที่ยวเพิ่ม 6 ล้านคน