ฝากประชาสัมพันธ์ รับลูกจ้างประจำ 3 อัตรา

แสดงความคิดเห็น

(ผมลงผิดที่ ฝากผู้ดูแลระบบย้ายที่ให้ด้วยครับ)

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผู้พิการ ทางการเคลื่อนไหว หากท่านใดมีคนรู้จัก สามารถแนะนำมาได้

เพียงส่งรายละเอียดตอบกลับมาทางอีเมล์ เพื่อจะทำการคัดเลือกมาสัมภาษณ์ในเบื้องต้น

1.ชื่อ-นามสกุล / อายุ / วุฒิการศึกษาสูงสุด

2. ลักษณะความพิการ

3. ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

*เงินเดือน ปัจจุบัน ปรับเป็นอัตรา 12,950 + 1,000 ค่าเดินทาง

ส่งเมลมาที่ นางสาว เบญจญาณี คณากรเจริญสุข (เน)

benjayan@sec.or.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่มา: bee8
วันที่โพสต์: 17/01/2561 เวลา 11:26:25

1 bee8 17/01/2561 11:37:11

รายละเอียดงาน

- บันทึกข้อมูล scan เอกสาร , จัดเก็บเอกสาร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

(ผมลงผิดที่ ฝากผู้ดูแลระบบย้ายที่ให้ด้วยครับ) ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผู้พิการ ทางการเคลื่อนไหว หากท่านใดมีคนรู้จัก สามารถแนะนำมาได้ เพียงส่งรายละเอียดตอบกลับมาทางอีเมล์ เพื่อจะทำการคัดเลือกมาสัมภาษณ์ในเบื้องต้น 1.ชื่อ-นามสกุล / อายุ / วุฒิการศึกษาสูงสุด 2. ลักษณะความพิการ 3. ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) *เงินเดือน ปัจจุบัน ปรับเป็นอัตรา 12,950 + 1,000 ค่าเดินทาง ส่งเมลมาที่ นางสาว เบญจญาณี คณากรเจริญสุข (เน) benjayan@sec.or.th สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้