ต้องการทำงานครับ

แสดงความคิดเห็น

งานออกแบบ-เขียนแบบ บ้าน, อาคาร, ร้านค้า, สำนักงาน, โรงงาน และงานออกแบบ-ภายในภายนอก

ที่มา: นาย จักรพันธุ์ รักษาเดช
วันที่โพสต์: 21/10/2560 เวลา 17:10:00

1 นาย จักรพันธุ์ รักษาเดช 21/10/2560 17:17:48

มีความพิการประเภท 3 ทางการเคลื่อนไหว...มือด้านซ้ายใช้งานไม่ได้ออกแบบเขียนแบบได้ทั้ง 2d 3d สามารถไปคุมก่อสร้างหน้างานได้ 098-8922979

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

งานออกแบบ-เขียนแบบ บ้าน, อาคาร, ร้านค้า, สำนักงาน, โรงงาน

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้