สิทธิ สปสช ของคนพอการ

แสดงความคิดเห็น

ผมได้ทราบข่าวมาว่า รัฐอนุมัติให้คนพิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐได้ทุกโรงพยาบาล ผมไปตรวจสอบสิทธิยังเป็นสิทธิประกันสังคมอยู่ ผมอยากได้ สปสช กรุณาผมเถอะครับ

ที่มา: ชา
วันที่โพสต์: 16/04/2560 เวลา 22:04:19

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผมได้ทราบข่าวมาว่า รัฐอนุมัติให้คนพิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐได้ทุกโรงพยาบาล ผมไปตรวจสอบสิทธิยังเป็นสิทธิประกันสังคมอยู่ ผมอยากได้ สปสช

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้