หา ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ 1 ท่าน มีรายได้ตอบแทน

แสดงความคิดเห็น

สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านครับ กระผม ชื่อ นาย รัฐเอกราช วัฒนโกพาส เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... และกระผมกำลังเรียนวิชาสังคมสังเคราะห์ ซึ่งกระผมก็ได้เลือกหัวข้อสังคมสังเคราะห์กับผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ จึงใคร่ขอความร่วมมือกับพี่ๆทุกท่าน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 วัน

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิต ปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นของผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ ความอึดอัดใจต่อการกระทำจากสังคม ทั้งนี้สำหรับสถานที่ก็คงภายในกรุงเทพมหานครครับ เดี๋ยวกระผมไปหาเอง มีค่าเสียเวลาให้เล็กน้อย และทุกข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ แต่หากมีความประสงค์ที่จะเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็เป็นที่น่ายินดีครับ ปล. กระผมก็ตาเสีย 1 ข้าง ใช้ชีวิตด้วย ตา 1 ข้าง มาตั้งแต่เกิด และผมมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคน โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ สุดท้ายนี้กระผมหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่ๆ เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือผู้อื่นในระดับต่อไป ขอบพระคุณครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Facebook : Ratekkarat Wattanakopas

เบอร์ 091-005-3415 (น็อค)

ที่มา: รัฐเอกราช วัฒนโกพาส
วันที่โพสต์: 15/04/2560 เวลา 16:02:38

1 รัฐเอกราช วัฒนโกพาส 17/04/2560 18:02:19

มีพี่ๆติดต่อมาแล้วครับ ขอบพระคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านครับ กระผม ชื่อ นาย รัฐเอกราช วัฒนโกพาส เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... และกระผมกำลังเรียนวิชาสังคมสังเคราะห์ ซึ่งกระผมก็ได้เลือกหัวข้อสังคมสังเคราะห์กับผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ จึงใคร่ขอความร่วมมือกับพี่ๆทุกท่าน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 วัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิต ปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นของผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ ความอึดอัดใจต่อการกระทำจากสังคม ทั้งนี้สำหรับสถานที่ก็คงภายในกรุงเทพมหานครครับ เดี๋ยวกระผมไปหาเอง มีค่าเสียเวลาให้เล็กน้อย และทุกข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ แต่หากมีความประสงค์ที่จะเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็เป็นที่น่ายินดีครับ ปล. กระผมก็ตาเสีย 1 ข้าง ใช้ชีวิตด้วย ตา 1 ข้าง มาตั้งแต่เกิด และผมมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคน โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ สุดท้ายนี้กระผมหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่ๆ เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือผู้อื่นในระดับต่อไป ขอบพระคุณครับ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Facebook : Ratekkarat Wattanakopas เบอร์ 091-005-3415

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้