โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ

แสดงความคิดเห็น

โครงการ "ฝึกอบรม-ฝึกงาน คนพิการเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ" ปี 2559

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

จำนวนรับผู้เข้าอบรม จำนวน ไม่เกิน 30 คน ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติ

1. ผู้พิการด้านร่างกาย ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนย้ายตัวเองได้

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน อาทิ

o การรับโทรศัพท์ รับ-ส่งFAX

o การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น การพิมพ์จดหมายราชการ ฯลฯ

o การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกหน่วยงาน

เบี้ยเลี้ยงในการอบรม วันละ 300 บาท ตลอดวันที่ มาอบรม

มีที่พักให้

มีหอพักให้ใน มจธ. ( 1 ห้อง ต่อ 2 คน )

สิ่งอำนวยความสะดวก

ลิฟต์/ทางลาด/โรงอาหารและเครื่องซักผ้าใกล้หอพัก

ศึกษารายละเอียดตามแผ่นพับที่ให้ดาวน์โหลดได้ด้านล่างได้เลยนะคะและหากสนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-มิถุนายน 2559 ได้ที่ sarinya.kmutt@gmail.com คุณเชอรี่

หลักฐานการสมัคร

1. ประวัติส่วนตัว แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาวุฒิการศึกษา

สนใจติดต่อ คุณบอยและคุณเชอรี่

เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้!!

ที่มา: ภัชรา โพธิสิงห์
วันที่โพสต์: 24/02/2559 เวลา 16:01:03

1 อรรถพล 26/01/2561 13:37:19

อบรม2อาทิทย์ยังไม่ได้เงินเบี้ยเลี้ยงครับ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โครงการ "ฝึกอบรม-ฝึกงาน คนพิการเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ" ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 จำนวนรับผู้เข้าอบรม จำนวน ไม่เกิน 30 คน ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติ 1. ผู้พิการด้านร่างกาย ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนย้ายตัวเองได้ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน อาทิ o การรับโทรศัพท์ รับ-ส่งFAX o การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น การพิมพ์จดหมายราชการ ฯลฯ o การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกหน่วยงาน เบี้ยเลี้ยงในการอบรม วันละ 300 บาท ตลอดวันที่ มาอบรม มีที่พักให้ มีหอพักให้ใน มจธ. ( 1 ห้อง ต่อ 2 คน ) สิ่งอำนวยความสะดวก ลิฟต์/ทางลาด/โรงอาหารและเครื่องซักผ้าใกล้หอพัก ศึกษารายละเอียดตามแผ่นพับที่ให้ดาวน์โหลดได้ด้านล่างได้เลยนะคะและหากสนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-มิถุนายน 2559 ได้ที่ sarinya.kmutt@gmail.com คุณเชอรี่ หลักฐานการสมัคร 1. ประวัติส่วนตัว แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาวุฒิการศึกษา สนใจติดต่อ คุณบอยและคุณเชอรี่ เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้!!

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้