พาน้อง “นอนกลางดิน กินกลางป่า” เรียนรู้ป่าภูกระแต

แสดงความคิดเห็น

กลุ่มจัดทำโครงการป่าสัญจร

กรุงเทพฯ--25 มี.ค.—มูลนิธิกองทุนไทย ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึง แต่น้อยนักที่จะเห็นผู้ที่มีใจรัก และเข้ามาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี และปลูกฝั่งให้ลูกหลานตั้งแต่เด็ก เพราะเยาวชนเป็นผู้ที่มีพลังในการขับเคลื่อนและพร้อมที่จะเรียนรู้

กลุ่มเยาวชนก่อการดี จ.เลย เป็นกลุ่มเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพลัง พวกเขามองเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนของตนเอง จึงได้ชักชวนเพื่อนรวมกลุ่มกันทำโครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่ ภายใต้โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2 และได้เกิดกิจกรรม “ค่าย นอนกลางดิน กินกลางป่า” ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชน ผู้นำชุมชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการพึ่งพิงป่าของคนรุ่นก่อนๆ เห็นคุณค่า ความสำคัญของป่า และร่วมกันรักษาป่าที่มีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป และเพื่อเป็นแหล่งหากินของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วม เป็นน้องๆจากโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน ประมาน 60 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ.โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน อ.เอราวัณ จ.เลย

นางสาว เบญจมาภรณ์ วงษา หรือ น้องเบญ หนึ่งในแกนนำเยาวชนได้กล่าวว่า “ที่จัดค่ายในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้น้องๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านว่าเขา เป็นอย่างไร หาอยู่หากินกันอย่างไร ให้น้องๆได้เรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและก็ให้เด็กๆได้พึ่งพา ป่าของเรา ได้เห็นคุณค่าของป่า มันมีความสำคัญนะและก็ใกล้บ้านเราด้วย”

กิจกรรมค่ายนอนกลางดิน กินกลางป่า ไม่ใช่เพียงค่ายที่เยาวชนอาสาที่จัดกันแค่สนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนผู้เข้าร่วมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น “กิจกรรมใบไม้ในจินตนาการ” ที่ให้น้องๆได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านใบไม้ใบเดียว เพื่อเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา “กิจกรรมเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าชุมชน” ที่ได้มาให้ความรู้เรื่องราวของป่าภูกระแต การหาอยู่หากินของชาวบ้านให้น้องๆได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน “กิจกรรมเดินป่าเรียนรู้ภูกระแต” โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ร่วมเดินและให้ความรู้เรื่องป่าแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สัมผัสถึงธรรมชาติ รวมไปถึงการเห็นคุณค่าของป่าภูกระแตของพวกเขา

ด.ญ. กิตติยา วันเอ็ด หรือ น้องฟ้า นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้กล่าวถึงความรู้สึกและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ว่า “ก็รู้สึกดีใจค่ะ ตัวหนูเองได้รับความรู้เพิ่มมากมาย ได้รู้จักอาหารป่า สมุนไพรป่ามากมายเยอะแยะเลยค่ะ และได้สนุกกับพี่ๆอาสาและเพื่อนๆทุกคนค่ะ หนูไม่อยากให้พี่ๆเขากลับเลยค่ะ”

การจัดค่ายของกลุ่มเยาวชนก่อการดีครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการกระบวนการคิด วางแผน ออกแบบกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะจัดค่ายนี้ ให้น้องๆได้รับความรู้และสนุกไปพร้อมกัน ทีมงานกลุ่มเยาวชนก่อการดี ได้มีการคิด การวางแผน ออกแบบกิจกรรม ได้นำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม ทุกคนต่างมีหน้าที่การทำงานตามที่ตนเองถนัด แม้บางครั้งจะมีปัญหาเกิดขึ้นขณะทำงานบ้าง แต่ตัวเขาเองก็ได้เรียนรู้ ได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน และได้ยังพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มขึ้น

“สิ่งที่ได้จากค่ายในครั้งนี้ก็คือ ได้พัฒนาฝีมือตนเองค่ะ พัฒนาทักษะทางด้านการทำกิจกรรม ตัวเราเอง ก็ได้อะไรมากมายเกี่ยวกับป่าชุมชนของเราด้วยเหมือนกัน” น้องฝน นางสาว พัชรี อินทนาม หนึ่งในแกนนำกลุ่มเยาวชนก่อการดีกล่าว

ด้านนาย กิตติพงษ์ ภาษี หรือ พี่เปเล่ พี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชนก่อการดี ผู้ที่ได้เห็นบทบาทการทำงานของน้องๆกลุ่มเยาวชนก่อการดีตั้งแต่เริ่มแรก ได้เล่าว่า “เราให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการคุย วางแผน ถกปัญหาและก็ให้ลงมือปฎิบัติจริง ให้เขาได้เรียรู้ผ่านประสบการณ์ ส่วนบทบาทในฐานะพี่เลี้ยงในครั้งนี้ คือการอดใจในสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเรา เห็นน้องทำกิจกรรม ต้องอดใจที่จะเห็นบางสิ่งบางอย่าง เราจะไม่กระโจนไปทำเอง หรือไม่วิ่งไปทำเอง เพื่อให้น้องๆได้เกิดการเรียนรู้ และเราก็ค่อยมาสรุปให้คำแนะนำ ให้เขาเห็นตัวเองในจุดที่บกพร่อง เพื่อที่จะปรับในกิจกรรมครั้งต่อไป ต้องอดใจนิดนึงไม่ได้ดั่งใจก็ต้องอด ต้องรอคอยกับความสำเร็จของน้องๆ”

แม้ว่าจะจบค่ายนี้ไปแล้วแต่เยาวชนก่อการดีกลุ่มนี้ ยังคงไม่หยุดที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าภูกระแตของพวกเขา พวกเขายังมีกิจกรรมดีๆอีกมากที่จะให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษา ป่าภูกระแต กลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีพลัง มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันรักษาป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาสู่ ชุมชนอีกครั้ง แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นแต่นั่นคือพลังเยาวชนที่ยิ่งใหญ่

“ถ้าคนรุ่นเรา ไม่รักษาป่าไว้ แล้วมันจะเหลือไปถึงคนรุ่นต่อไปได้อย่างไร” น้องฝน นางสาว พัชรี อินทนาม แกนนำกลุ่มกล่าว สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มเยาวชนก่อการดีและโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2 ได้ทาง http://www.facebook.com/PlookJaiRak (ขนาดไฟล์: 0 ) และทาง http://www.scbfoundation.com/project/ปลูกใจรักษ์โลก

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1864189

ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 มี.ค.57

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 มี.ค.57
วันที่โพสต์: 26/03/2557 เวลา 04:25:09 ดูภาพสไลด์โชว์ พาน้อง “นอนกลางดิน กินกลางป่า” เรียนรู้ป่าภูกระแต

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กลุ่มจัดทำโครงการป่าสัญจร กรุงเทพฯ--25 มี.ค.—มูลนิธิกองทุนไทย ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึง แต่น้อยนักที่จะเห็นผู้ที่มีใจรัก และเข้ามาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี และปลูกฝั่งให้ลูกหลานตั้งแต่เด็ก เพราะเยาวชนเป็นผู้ที่มีพลังในการขับเคลื่อนและพร้อมที่จะเรียนรู้ กลุ่มเยาวชนก่อการดี จ.เลย เป็นกลุ่มเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพลัง พวกเขามองเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนของตนเอง จึงได้ชักชวนเพื่อนรวมกลุ่มกันทำโครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่ ภายใต้โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2 และได้เกิดกิจกรรม “ค่าย นอนกลางดิน กินกลางป่า” ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชน ผู้นำชุมชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการพึ่งพิงป่าของคนรุ่นก่อนๆ เห็นคุณค่า ความสำคัญของป่า และร่วมกันรักษาป่าที่มีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป และเพื่อเป็นแหล่งหากินของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วม เป็นน้องๆจากโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน ประมาน 60 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ.โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน อ.เอราวัณ จ.เลย นางสาว เบญจมาภรณ์ วงษา หรือ น้องเบญ หนึ่งในแกนนำเยาวชนได้กล่าวว่า “ที่จัดค่ายในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้น้องๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านว่าเขา เป็นอย่างไร หาอยู่หากินกันอย่างไร ให้น้องๆได้เรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและก็ให้เด็กๆได้พึ่งพา ป่าของเรา ได้เห็นคุณค่าของป่า มันมีความสำคัญนะและก็ใกล้บ้านเราด้วย” กิจกรรมค่ายนอนกลางดิน กินกลางป่า ไม่ใช่เพียงค่ายที่เยาวชนอาสาที่จัดกันแค่สนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนผู้เข้าร่วมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น “กิจกรรมใบไม้ในจินตนาการ” ที่ให้น้องๆได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านใบไม้ใบเดียว เพื่อเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา “กิจกรรมเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าชุมชน” ที่ได้มาให้ความรู้เรื่องราวของป่าภูกระแต การหาอยู่หากินของชาวบ้านให้น้องๆได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน “กิจกรรมเดินป่าเรียนรู้ภูกระแต” โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ร่วมเดินและให้ความรู้เรื่องป่าแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สัมผัสถึงธรรมชาติ รวมไปถึงการเห็นคุณค่าของป่าภูกระแตของพวกเขา ด.ญ. กิตติยา วันเอ็ด หรือ น้องฟ้า นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้กล่าวถึงความรู้สึกและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ว่า “ก็รู้สึกดีใจค่ะ ตัวหนูเองได้รับความรู้เพิ่มมากมาย ได้รู้จักอาหารป่า สมุนไพรป่ามากมายเยอะแยะเลยค่ะ และได้สนุกกับพี่ๆอาสาและเพื่อนๆทุกคนค่ะ หนูไม่อยากให้พี่ๆเขากลับเลยค่ะ” การจัดค่ายของกลุ่มเยาวชนก่อการดีครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการกระบวนการคิด วางแผน ออกแบบกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะจัดค่ายนี้ ให้น้องๆได้รับความรู้และสนุกไปพร้อมกัน ทีมงานกลุ่มเยาวชนก่อการดี ได้มีการคิด การวางแผน ออกแบบกิจกรรม ได้นำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม ทุกคนต่างมีหน้าที่การทำงานตามที่ตนเองถนัด แม้บางครั้งจะมีปัญหาเกิดขึ้นขณะทำงานบ้าง แต่ตัวเขาเองก็ได้เรียนรู้ ได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน และได้ยังพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มขึ้น “สิ่งที่ได้จากค่ายในครั้งนี้ก็คือ ได้พัฒนาฝีมือตนเองค่ะ พัฒนาทักษะทางด้านการทำกิจกรรม ตัวเราเอง ก็ได้อะไรมากมายเกี่ยวกับป่าชุมชนของเราด้วยเหมือนกัน” น้องฝน นางสาว พัชรี อินทนาม หนึ่งในแกนนำกลุ่มเยาวชนก่อการดีกล่าว ด้านนาย กิตติพงษ์ ภาษี หรือ พี่เปเล่ พี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชนก่อการดี ผู้ที่ได้เห็นบทบาทการทำงานของน้องๆกลุ่มเยาวชนก่อการดีตั้งแต่เริ่มแรก ได้เล่าว่า “เราให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการคุย วางแผน ถกปัญหาและก็ให้ลงมือปฎิบัติจริง ให้เขาได้เรียรู้ผ่านประสบการณ์ ส่วนบทบาทในฐานะพี่เลี้ยงในครั้งนี้ คือการอดใจในสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเรา เห็นน้องทำกิจกรรม ต้องอดใจที่จะเห็นบางสิ่งบางอย่าง เราจะไม่กระโจนไปทำเอง หรือไม่วิ่งไปทำเอง เพื่อให้น้องๆได้เกิดการเรียนรู้ และเราก็ค่อยมาสรุปให้คำแนะนำ ให้เขาเห็นตัวเองในจุดที่บกพร่อง เพื่อที่จะปรับในกิจกรรมครั้งต่อไป ต้องอดใจนิดนึงไม่ได้ดั่งใจก็ต้องอด ต้องรอคอยกับความสำเร็จของน้องๆ” แม้ว่าจะจบค่ายนี้ไปแล้วแต่เยาวชนก่อการดีกลุ่มนี้ ยังคงไม่หยุดที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าภูกระแตของพวกเขา พวกเขายังมีกิจกรรมดีๆอีกมากที่จะให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษา ป่าภูกระแต กลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีพลัง มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันรักษาป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาสู่ ชุมชนอีกครั้ง แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นแต่นั่นคือพลังเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ “ถ้าคนรุ่นเรา ไม่รักษาป่าไว้ แล้วมันจะเหลือไปถึงคนรุ่นต่อไปได้อย่างไร” น้องฝน นางสาว พัชรี อินทนาม แกนนำกลุ่มกล่าว สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มเยาวชนก่อการดีและโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2 ได้ทาง http://www.facebook.com/PlookJaiRak และทาง http://www.scbfoundation.com/project/ปลูกใจรักษ์โลก ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1864189 ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 มี.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...