เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน”

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จะจัดอบรม “ภาษามือไทยระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 3 วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้บุคลากรหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวก และผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษามือขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน การทักทาย การนับ การบอกความรู้สึกของคนหูหนวก การสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพ และเกี่ยวกับสุขภาพ-สาธารณสุข เป็นต้น รับจำนวน 50 คน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ คุณจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ โทร (088)491-4290, (081)668-3341 ภายใน 4 ก.พ.57

ขอบคุณ…สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ม.ค.57

ที่มา: สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ม.ค.57
วันที่โพสต์: 10/02/2557 เวลา 03:35:39