20 ปีบิ๊กซีมอบห้องเรียนฟื้นฟูน้องพิการปากน้ำโพ

แสดงความคิดเห็น

นายวรเดช กฤตยาเกียรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการสาธารณะ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวว่ากิจกรรมส่งมอบห้องเรียนฟื้นฟูพัฒนาการน้องผู้พิการ (Sensory Integration Room) เป็นกิจกรรมในโครงการ “20 ปี บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน” และดำเนินการที่นครสวรรค์เป็นที่แรก โดยบิ๊กซี ได้เข้าสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ จัดหาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียนพิการแบบองค์รวม ทั้งด้านด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9560000136670 (ขนาดไฟล์: 167)

(ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 พ.ย.56 )

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 3/11/2556 เวลา 03:44:00

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายวรเดช กฤตยาเกียรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการสาธารณะ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวว่ากิจกรรมส่งมอบห้องเรียนฟื้นฟูพัฒนาการน้องผู้พิการ (Sensory Integration Room) เป็นกิจกรรมในโครงการ “20 ปี บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน” และดำเนินการที่นครสวรรค์เป็นที่แรก โดยบิ๊กซี ได้เข้าสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ จัดหาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียนพิการแบบองค์รวม ทั้งด้านด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9560000136670 (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 พ.ย.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...