สัมมนาปลุกจิตสำนึก “คิดดี ทำดี ตามวิถีคนต้นแบบ”

แสดงความคิดเห็น

น.พ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง คิดดี ทำดี ตามวิถีคนต้นแบบที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 ก.ค.56 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี ว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ข้าราชการนำคุณค่าของบุคคลที่มีคุณธรรมในการ ทำงาน มีหลักคิดและการประพฤติปฏิบัติดี มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม และต้องการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของ รพ.เจริญกรุงฯ ได้รับความรู้จากประสบการณ์พร้อมแบบอย่างที่ดีของคนคิดดี ทำดี ตามวิถีคนต้นแบบจิตอาสา ที่อุทิศตนเพื่อคนในสังคมที่ด้อยโอกาส อย่างทีมไม้เลื้อย ทีมบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาออกหน่วยดูแลผู้ป่วยที่พิการแบบเชิงรุก รักษาผู้ป่วยถึงที่บ้าน จนสามารถสร้างความไว้วางใจและเกิดความผูกพันระหว่างพวกเขากับชาวบ้าน น.พ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจิตอาสา ที่ออกหน่วยไปรักษาชาวบ้านตามตะเข็บชายแดนบนดอย แม้กระทั่งชาวบ้านที่ไร้สัญชาติอย่าง เท่าเทียม-เอกชัย วรรณแก้ว ผู้เขียนชีวิตด้วยปลายเท้า หนุ่มพิการที่ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิต ใช้เท้ารังสรรค์ผลงานศิลปะให้คนอื่นได้เห็นถึงความสามารถของคนพิการ ที่ด้อยโอกาสแต่ไม่ไร้ความสามารถ ครูเชาว์ เด็กกำพร้าผู้พิการที่เติบโตมาด้วยจิตใจที่งดงามยอมอุทิศร่างกายที่ไม่ สมบูรณ์เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าในศูนย์สร้างโอกาสเด็กกำพร้าพระราม 8 และครูฟิลิปปัส ชาวต่างชาติที่ยอมทิ้งทรัพย์สมบัติและชีวิตอันสุขสบาย เพื่อสอนหนังสือแก่ชาวมอร์แกน ที่เกาะพยาม จ.ระนอง เพียงเพราะว่าเขาอยากให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือ

น.พ.สมชาย ยังกล่าวอีกว่า การสัมมนาครั้งนี้คาดว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์และเกิดค่านิยมใหม่ สามารถนำมาพัฒนาตน พัฒนางาน เพราะบุคคลเหล่านี้นอกจากสมควรได้รับการยกย่องจากสังคมแล้ว ยังเหมาะที่จะเป็นคนต้นแบบแก่ข้าราชการ บุคลากรทุกระดับของ รพ.เจริญกรุงฯ และจะได้นำแนวคิดดีๆ มาใช้เป็นแนวทางการบริการด้านการรักษาพยาบาล ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยจิตอาสา ก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างสังคมที่ดีงามอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/07/สัมมนาปลุกจิตสำนึก-“คิด/

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 4/07/2556 เวลา 03:39:23

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

น.พ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง คิดดี ทำดี ตามวิถีคนต้นแบบที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 ก.ค.56 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี ว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ข้าราชการนำคุณค่าของบุคคลที่มีคุณธรรมในการ ทำงาน มีหลักคิดและการประพฤติปฏิบัติดี มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม และต้องการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของ รพ.เจริญกรุงฯ ได้รับความรู้จากประสบการณ์พร้อมแบบอย่างที่ดีของคนคิดดี ทำดี ตามวิถีคนต้นแบบจิตอาสา ที่อุทิศตนเพื่อคนในสังคมที่ด้อยโอกาส อย่างทีมไม้เลื้อย ทีมบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาออกหน่วยดูแลผู้ป่วยที่พิการแบบเชิงรุก รักษาผู้ป่วยถึงที่บ้าน จนสามารถสร้างความไว้วางใจและเกิดความผูกพันระหว่างพวกเขากับชาวบ้าน น.พ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจิตอาสา ที่ออกหน่วยไปรักษาชาวบ้านตามตะเข็บชายแดนบนดอย แม้กระทั่งชาวบ้านที่ไร้สัญชาติอย่าง เท่าเทียม-เอกชัย วรรณแก้ว ผู้เขียนชีวิตด้วยปลายเท้า หนุ่มพิการที่ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิต ใช้เท้ารังสรรค์ผลงานศิลปะให้คนอื่นได้เห็นถึงความสามารถของคนพิการ ที่ด้อยโอกาสแต่ไม่ไร้ความสามารถ ครูเชาว์ เด็กกำพร้าผู้พิการที่เติบโตมาด้วยจิตใจที่งดงามยอมอุทิศร่างกายที่ไม่ สมบูรณ์เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าในศูนย์สร้างโอกาสเด็กกำพร้าพระราม 8 และครูฟิลิปปัส ชาวต่างชาติที่ยอมทิ้งทรัพย์สมบัติและชีวิตอันสุขสบาย เพื่อสอนหนังสือแก่ชาวมอร์แกน ที่เกาะพยาม จ.ระนอง เพียงเพราะว่าเขาอยากให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือ น.พ.สมชาย ยังกล่าวอีกว่า การสัมมนาครั้งนี้คาดว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์และเกิดค่านิยมใหม่ สามารถนำมาพัฒนาตน พัฒนางาน เพราะบุคคลเหล่านี้นอกจากสมควรได้รับการยกย่องจากสังคมแล้ว ยังเหมาะที่จะเป็นคนต้นแบบแก่ข้าราชการ บุคลากรทุกระดับของ รพ.เจริญกรุงฯ และจะได้นำแนวคิดดีๆ มาใช้เป็นแนวทางการบริการด้านการรักษาพยาบาล ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยจิตอาสา ก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างสังคมที่ดีงามอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/07/สัมมนาปลุกจิตสำนึก-“คิด/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...