ปันความรู้ คู่การอ่าน... หนังสือเพื่อน้องที่พิการ

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรม “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่อกิจกรรม “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์” ขึ้นอีกครั้ง โดยความร่วมมือของศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” เพื่อสานสู่กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านที่ยั่งยืน ด้วยกองทัพหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 31 สำนักพิมพ์

รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว ว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีปณิธานในการเป็นเสาหลักของแผ่นดิน เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ และในโอกาสที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จึงร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก โดยกิจกรรม “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และสำนักงานจัดการทรัพย์สินแห่งจุฬาฯ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาและปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านให้เกิดแก่คนไทย เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านที่ยั่งยืน”

อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในงานนี้คือ กิจกรรม “ปันความรู้ คู่การอ่าน… หนังสือเพื่อน้อง” โดย มีพิธีมอบหนังสือเข้าห้องสมุด 3 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จ.นนทบุรี, โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ และโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ คลองเตย นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบ Gift Voucher แก่เด็กและเยาวชนที่ทุพพลภาพ ให้สามารถนำไปเลือกสรรหนังสือและสื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ ซึ่งนับเป็นการ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ทุพพลภาพได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือเช่นเดียวกับ เด็กที่ปกติในวัยเดียวกัน เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปใน อนาคต ซึ่งในวันงานได้มีกลุ่มศิลปิน ดารา นักแสดง และผู้ใหญ่ใจดีในแวดวงหนังสือมาร่วมมอบความรู้ผ่านหนังสือให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน

มาฟังเสียงจากน้องๆ ที่มารับมอบหนังสือในกิจกรรมดังกล่าวกันบ้าง เริ่มจากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) น้องนพ-ด.ช.อรรนพ แย้มเพชร ชั้น ป.6 โรงเรียน ประชาบดี บอกเล่าถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมว่า “ดีใจมากครับที่ได้รับเลือกให้มาร่วมกิจกรรม ผมชอบ gift voucher ที่ได้รับเพราะนำไปเลือกซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นประโยชน์ได้ครับ ส่วนหนังสือที่ผมได้รับ ผมก็จะนำไปอ่านแล้วก็จะนำไปแบ่งให้เพื่อนๆ อ่านด้วย สำหรับการที่ผมไม่สามารถเดินได้ถนัดเหมือนเพื่อนๆ ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในการศึกษา เช่น วิชาที่ผมชอบก็จะเป็นวิชาพละ โดยเฉพาะกีฬาเปตอง และอยากจะฝากถึงเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันให้ขยันเรียน และหมั่นเล่นกีฬา ส่วนการอ่านก็อย่าละทิ้ง ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านครับ”

ส่วนน้องที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อย่าง น.ส.อารียา พรมลา ชั้น ม.3 จากโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ เล่าถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า “หนูดีใจค่ะที่ได้รับเชิญมาในวันนี้ สำหรับ gift voucher ที่ได้รับในวันนี้ หนูนำไปเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็กหูหนวก ซึ่งส่วนมากก็เป็นหนังสือภาพ เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพราะการเรียนของหนูอยู่ในระดับปานกลาง วิชาที่ชอบจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส่วนกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้หนูได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้เห็นหนังสือมากมาย แล้ววันนี้หนูก็ได้รับมอบหนังสือจากพี่นท เดอะสตาร์ ซึ่งพี่เขาน่ารักมาก หนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา และหนูก็อยากให้เพื่อนๆ สนใจการอ่าน และถ้ามีเวลาก็อยากให้ทุกคนหันมาเข้าร้านหนังสือกันให้มากขึ้นค่ะ

น.ส.รมิตา จ้อยประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ ด้าน น.ส.รมิตา จ้อยประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า “รู้สึกดีใจค่ะ ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เปิดโอกาสให้เด็กพิการได้มาเลือกซื้อหนังสือด้วยตัวเอง เพราะโดยส่วนมากแล้วเขาก็จะได้รับเป็นหนังสือบริจาค บางครั้งอาจจะไม่ตรงตามความต้องการที่เด็กๆ เขากำลังเรียนหรือสนใจ ดิฉันคิดว่าการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ แม้ในเด็กพิการเองก็ต้องการการส่งเสริมด้านการอ่าน เด็กบางคนพิการซ้ำซ้อน ก็ต้องอาศัยการดูหนังสือภาพ ซึ่งทางสถานสงเคราะห์ก็ต้องหากิจกรรมมาส่งเสริมการอ่านมากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่นวันนี้ใครอ่าน 1 หน้าก็จะให้ออกมาเล่าให้ฟัง แล้วเราก็จะมีรางวัลให้ หรือใครอ่านได้จบเล่มก็จะให้รางวัลด้วยการพาไปเที่ยว ซึ่งเด็กๆ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เด็กๆ ที่นี่ส่วนใหญ่รักการอ่าน เพราะเขาคิดว่าตัวเองมีโอกาสได้เรียน แม้เขาจะพิการแต่ก็มีคนสนับสนุนให้เรียน เขาจะพยายามขวนขวายที่จะเรียนแต่ว่าเด็กบางคนก็มีระดับ ขีดความสามารถของตัวเอง ด้วยปัญญาก็ไม่สามารถแข่งขันกับเด็กปกติทั่วๆ ไปได้ เขาก็จะเรียนได้ในระดับหนึ่ง”

น.ส.รมิตา กล่าวทิ้งท้ายว่า “แม้โลกนี้มีวิวัฒนาการมากขึ้น มีเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย แต่ก็อยากฝากว่าการอ่านเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์มากๆ จริงๆ ยิ่งอ่านมากก็ยิ่งรู้มาก แต่คนอ่านบางคน ฉันก็ดูเฟซบุ๊ค กูเกิ้ล หาโน่นหานี่ได้ แต่มันได้รสชาติในการอ่านไม่เหมือนกัน ถ้าอ่านหนังสือเราสามารถจินตนาการ ดูรูปแบบอักษรในการเขียนของเขา เราจะได้รับอรรถรส การจินตนาการในการอ่านเป็นอย่างไร อยากให้เด็กหลายๆ คนได้มาสัมผัสตรงจุดนี้คะ แล้วคุณจะรู้ว่าการอ่านหนังสือดีที่สุดค่ะ”

สำหรับคุณครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่าง คุณครูคณาธิป ไพรพิบูลกิจ ร.ร.โสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กล่าว ว่า “การอ่านเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับชีวิตของคนเรา แม้ลูกศิษย์ของเราจะเป็นเด็กหูหนวก เป็นเด็กพิเศษ ซึ่งเขาจะเสียเปรียบในเรื่องการอ่านมากกว่าพวกเรา เพราะเขาใช้ภาษามือ แต่ภาษามือก็มีแค่เรื่องราวอะไรที่เขาได้อ่าน ส่วนใหญ่เขาจะอ่านแบบผ่านๆ อ่านแบบสรุปใจความ อ่านจากรูปภาพ ที่ห้องสมุดของเราก็จะเน้นหนังสือเกี่ยวกับรูปภาพ หรือเป็นหนังสือที่ไม่ยากเกินไป หรือมีศัพท์แสง ยุ่งยากเกินไป เพราะว่าเด็กเขาจะรับรู้ทางด้านภาษาได้น้อยกว่าปกติ กิจกรรมในวันนี้ทำให้เราทราบว่าเด็กแต่ละคนสนใจหนังสือประเภทไหน เพราะในห้องสมุดของเราอาจจะไม่มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของเด็ก ก็อยากจะฝากว่าหนังสือเป็นสิ่งที่สำคัญ ต่อให้เราจะชอบไม่ชอบก็ตาม แต่ถ้าเราได้อ่านหนังสือวันละเล็กวันนะน้อย ค่อยๆ สะสมไปเราจะเห็นคุณค่าเมื่อเราโตขึ้น หรือเมื่อเราผ่านมันมาแล้ว ถ้าเรามองย้อนกลับมา เราจะรู้ว่าหนังสือให้อะไรกับเราเยอะมากครับ”

ผู้สนใจ “ปันความรู้ คู่การอ่าน… หนังสือเพื่อน้อง” สามารถนำหนังสือดีมามอบไว้ได้ที่จุดให้บริการในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ซึ่งจะเปิดรับหนังสือถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 โดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ จะเป็นตัวแทนในการส่งมอบหนังสือของท่านไปห้องสมุดของทั้ง 3 โรงเรียนต่อไป

พบกับความมหัศจรรย์ของกิจกรรมทั้ง 17 วันที่ไม่ซ้ำแบบ และกองทัพหนังสือดีราคาพิเศษ ในงาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” ตั้งแต่วันนี้-7 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน ตรงข้ามวัดหัวลำโพง)

ขอบคุณ http://www.banmuang.co.th/2013/06/จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 30/06/2556 เวลา 03:38:22 ดูภาพสไลด์โชว์ ปันความรู้ คู่การอ่าน... หนังสือเพื่อน้องที่พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กิจกรรม “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่อกิจกรรม “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์” ขึ้นอีกครั้ง โดยความร่วมมือของศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” เพื่อสานสู่กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านที่ยั่งยืน ด้วยกองทัพหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 31 สำนักพิมพ์ รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว ว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีปณิธานในการเป็นเสาหลักของแผ่นดิน เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ และในโอกาสที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จึงร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก โดยกิจกรรม “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และสำนักงานจัดการทรัพย์สินแห่งจุฬาฯ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาและปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านให้เกิดแก่คนไทย เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านที่ยั่งยืน” อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในงานนี้คือ กิจกรรม “ปันความรู้ คู่การอ่าน… หนังสือเพื่อน้อง” โดย มีพิธีมอบหนังสือเข้าห้องสมุด 3 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จ.นนทบุรี, โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ และโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ คลองเตย นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบ Gift Voucher แก่เด็กและเยาวชนที่ทุพพลภาพ ให้สามารถนำไปเลือกสรรหนังสือและสื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ ซึ่งนับเป็นการ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ทุพพลภาพได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือเช่นเดียวกับ เด็กที่ปกติในวัยเดียวกัน เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปใน อนาคต ซึ่งในวันงานได้มีกลุ่มศิลปิน ดารา นักแสดง และผู้ใหญ่ใจดีในแวดวงหนังสือมาร่วมมอบความรู้ผ่านหนังสือให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน มาฟังเสียงจากน้องๆ ที่มารับมอบหนังสือในกิจกรรมดังกล่าวกันบ้าง เริ่มจากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) น้องนพ-ด.ช.อรรนพ แย้มเพชร ชั้น ป.6 โรงเรียน ประชาบดี บอกเล่าถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมว่า “ดีใจมากครับที่ได้รับเลือกให้มาร่วมกิจกรรม ผมชอบ gift voucher ที่ได้รับเพราะนำไปเลือกซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นประโยชน์ได้ครับ ส่วนหนังสือที่ผมได้รับ ผมก็จะนำไปอ่านแล้วก็จะนำไปแบ่งให้เพื่อนๆ อ่านด้วย สำหรับการที่ผมไม่สามารถเดินได้ถนัดเหมือนเพื่อนๆ ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในการศึกษา เช่น วิชาที่ผมชอบก็จะเป็นวิชาพละ โดยเฉพาะกีฬาเปตอง และอยากจะฝากถึงเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันให้ขยันเรียน และหมั่นเล่นกีฬา ส่วนการอ่านก็อย่าละทิ้ง ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านครับ” ส่วนน้องที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อย่าง น.ส.อารียา พรมลา ชั้น ม.3 จากโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ เล่าถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า “หนูดีใจค่ะที่ได้รับเชิญมาในวันนี้ สำหรับ gift voucher ที่ได้รับในวันนี้ หนูนำไปเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็กหูหนวก ซึ่งส่วนมากก็เป็นหนังสือภาพ เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพราะการเรียนของหนูอยู่ในระดับปานกลาง วิชาที่ชอบจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส่วนกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้หนูได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้เห็นหนังสือมากมาย แล้ววันนี้หนูก็ได้รับมอบหนังสือจากพี่นท เดอะสตาร์ ซึ่งพี่เขาน่ารักมาก หนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา และหนูก็อยากให้เพื่อนๆ สนใจการอ่าน และถ้ามีเวลาก็อยากให้ทุกคนหันมาเข้าร้านหนังสือกันให้มากขึ้นค่ะ น.ส.รมิตา จ้อยประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ ด้าน น.ส.รมิตา จ้อยประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า “รู้สึกดีใจค่ะ ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เปิดโอกาสให้เด็กพิการได้มาเลือกซื้อหนังสือด้วยตัวเอง เพราะโดยส่วนมากแล้วเขาก็จะได้รับเป็นหนังสือบริจาค บางครั้งอาจจะไม่ตรงตามความต้องการที่เด็กๆ เขากำลังเรียนหรือสนใจ ดิฉันคิดว่าการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ แม้ในเด็กพิการเองก็ต้องการการส่งเสริมด้านการอ่าน เด็กบางคนพิการซ้ำซ้อน ก็ต้องอาศัยการดูหนังสือภาพ ซึ่งทางสถานสงเคราะห์ก็ต้องหากิจกรรมมาส่งเสริมการอ่านมากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่นวันนี้ใครอ่าน 1 หน้าก็จะให้ออกมาเล่าให้ฟัง แล้วเราก็จะมีรางวัลให้ หรือใครอ่านได้จบเล่มก็จะให้รางวัลด้วยการพาไปเที่ยว ซึ่งเด็กๆ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เด็กๆ ที่นี่ส่วนใหญ่รักการอ่าน เพราะเขาคิดว่าตัวเองมีโอกาสได้เรียน แม้เขาจะพิการแต่ก็มีคนสนับสนุนให้เรียน เขาจะพยายามขวนขวายที่จะเรียนแต่ว่าเด็กบางคนก็มีระดับ ขีดความสามารถของตัวเอง ด้วยปัญญาก็ไม่สามารถแข่งขันกับเด็กปกติทั่วๆ ไปได้ เขาก็จะเรียนได้ในระดับหนึ่ง” น.ส.รมิตา กล่าวทิ้งท้ายว่า “แม้โลกนี้มีวิวัฒนาการมากขึ้น มีเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย แต่ก็อยากฝากว่าการอ่านเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์มากๆ จริงๆ ยิ่งอ่านมากก็ยิ่งรู้มาก แต่คนอ่านบางคน ฉันก็ดูเฟซบุ๊ค กูเกิ้ล หาโน่นหานี่ได้ แต่มันได้รสชาติในการอ่านไม่เหมือนกัน ถ้าอ่านหนังสือเราสามารถจินตนาการ ดูรูปแบบอักษรในการเขียนของเขา เราจะได้รับอรรถรส การจินตนาการในการอ่านเป็นอย่างไร อยากให้เด็กหลายๆ คนได้มาสัมผัสตรงจุดนี้คะ แล้วคุณจะรู้ว่าการอ่านหนังสือดีที่สุดค่ะ” สำหรับคุณครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่าง คุณครูคณาธิป ไพรพิบูลกิจ ร.ร.โสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กล่าว ว่า “การอ่านเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับชีวิตของคนเรา แม้ลูกศิษย์ของเราจะเป็นเด็กหูหนวก เป็นเด็กพิเศษ ซึ่งเขาจะเสียเปรียบในเรื่องการอ่านมากกว่าพวกเรา เพราะเขาใช้ภาษามือ แต่ภาษามือก็มีแค่เรื่องราวอะไรที่เขาได้อ่าน ส่วนใหญ่เขาจะอ่านแบบผ่านๆ อ่านแบบสรุปใจความ อ่านจากรูปภาพ ที่ห้องสมุดของเราก็จะเน้นหนังสือเกี่ยวกับรูปภาพ หรือเป็นหนังสือที่ไม่ยากเกินไป หรือมีศัพท์แสง ยุ่งยากเกินไป เพราะว่าเด็กเขาจะรับรู้ทางด้านภาษาได้น้อยกว่าปกติ กิจกรรมในวันนี้ทำให้เราทราบว่าเด็กแต่ละคนสนใจหนังสือประเภทไหน เพราะในห้องสมุดของเราอาจจะไม่มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของเด็ก ก็อยากจะฝากว่าหนังสือเป็นสิ่งที่สำคัญ ต่อให้เราจะชอบไม่ชอบก็ตาม แต่ถ้าเราได้อ่านหนังสือวันละเล็กวันนะน้อย ค่อยๆ สะสมไปเราจะเห็นคุณค่าเมื่อเราโตขึ้น หรือเมื่อเราผ่านมันมาแล้ว ถ้าเรามองย้อนกลับมา เราจะรู้ว่าหนังสือให้อะไรกับเราเยอะมากครับ” ผู้สนใจ “ปันความรู้ คู่การอ่าน… หนังสือเพื่อน้อง” สามารถนำหนังสือดีมามอบไว้ได้ที่จุดให้บริการในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ซึ่งจะเปิดรับหนังสือถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 โดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ จะเป็นตัวแทนในการส่งมอบหนังสือของท่านไปห้องสมุดของทั้ง 3 โรงเรียนต่อไป พบกับความมหัศจรรย์ของกิจกรรมทั้ง 17 วันที่ไม่ซ้ำแบบ และกองทัพหนังสือดีราคาพิเศษ ในงาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” ตั้งแต่วันนี้-7 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน ตรงข้ามวัดหัวลำโพง) ขอบคุณ … http://www.banmuang.co.th/2013/06/จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...