ญี่ปุ่นหนุนงบสร้างอาคารเรียนใหม่ ช่วยเด็กพิการลำปาง

แสดงความคิดเห็น

Mr.Akihiko Fujii กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารเรียนเด็กพิการ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. Mr.Akihiko Fujii กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารเรียนเด็กพิการ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ประโยชน์ในงานบริการทางการศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง มีนายเกษม งดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบ และนายสุวิทย์ เล็กกำแหง นายอำเภอเมือง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 150 คน ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นสักขีพยาน

สำหรับอาคารเรียนเด็กพิการแห่งนี้ เป็นอาคารเรียนแบบชั้นเดียว ใช้สำหรับทำการเรียนการสอนแก่เด็กพิการ อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี มี 3 ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ห้องเรียนช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่เด็กออทิสติก และห้องเรียนช่วยเหลือระยะเริ่มแรก แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากรัฐบาลญี่ปุ่น 3,605,000 บาท ผ่านโครงการ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์” หรือจีจีพี ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาการให้ (Grant Contract) ร่วมกันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 และเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 โดยเป็นการก่อสร้างขึ้นตามโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ศูนย์การศึกษามีอาคารเรียนที่มั่นคง เอื้อ อำนวยต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้พิการ มีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อลักษณะความพิการของเด็กนักเรียนในแต่ ละประเภท สามารถพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กนักเรียนผู้พิการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว ดำรงชีพอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000078151 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 28/06/2556 เวลา 03:04:06 ดูภาพสไลด์โชว์ ญี่ปุ่นหนุนงบสร้างอาคารเรียนใหม่ ช่วยเด็กพิการลำปาง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

Mr.Akihiko Fujii กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารเรียนเด็กพิการ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. Mr.Akihiko Fujii กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารเรียนเด็กพิการ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ประโยชน์ในงานบริการทางการศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง มีนายเกษม งดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบ และนายสุวิทย์ เล็กกำแหง นายอำเภอเมือง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 150 คน ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นสักขีพยาน สำหรับอาคารเรียนเด็กพิการแห่งนี้ เป็นอาคารเรียนแบบชั้นเดียว ใช้สำหรับทำการเรียนการสอนแก่เด็กพิการ อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี มี 3 ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ห้องเรียนช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่เด็กออทิสติก และห้องเรียนช่วยเหลือระยะเริ่มแรก แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากรัฐบาลญี่ปุ่น 3,605,000 บาท ผ่านโครงการ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์” หรือจีจีพี ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาการให้ (Grant Contract) ร่วมกันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 และเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 โดยเป็นการก่อสร้างขึ้นตามโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ศูนย์การศึกษามีอาคารเรียนที่มั่นคง เอื้อ อำนวยต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้พิการ มีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อลักษณะความพิการของเด็กนักเรียนในแต่ ละประเภท สามารถพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กนักเรียนผู้พิการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว ดำรงชีพอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000078151

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...