คมนาคมแถลงผล...พร้อมจัดทำต้นแบบพัฒนาสิ่งอำนวยความสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุบริการภาคขนส่ง

แสดงความคิดเห็น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารคมนาคมพบสื่อมวลชน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำหรับผลการประชุม ว่าที่ประชุมเห็นชอบเรื่องของการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย บ้านนาไคร้ - อำเภอคำชะอี แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนบ้านนาไคร้ - อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 16.6 กิโลเมตร วงเงิน 1,196,294,000 บาท และตอนอำเภอหนองสูง - อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 19.708 กิโลเมตร วงเงิน 1,196,376,000 บาท / การก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 (ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 290) จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร วงเงิน 1,394,800,000 บาท / การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หายเล็ก ตอนทางแยกเข้าตำบลไม้รูด - บ้านคลองจาก จังหวัดตราด ระยะทาง 23.450 กิโลเมตร วงเงิน 985,471,490 บาท /และการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย - อำเภอขุนตาล ตอนบ้านหัวดอย - บ้านใหม่มงคล จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 19 กิโลเมตร วงเงิน 1,088,088,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนา 4 ด้าน ทั้งนี้ ปัจจุบันได้จัดทำต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง 5 แห่ง ได้แก่ ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ท่าเรือพระนั่งเกล้า สถานีรถไฟความเร็วสูงนครปฐม และท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคู่มือการให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุ และคู่มือแปลภาษา หรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/economy/75477

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 1/03/2560 เวลา 10:57:05 ดูภาพสไลด์โชว์ คมนาคมแถลงผล...พร้อมจัดทำต้นแบบพัฒนาสิ่งอำนวยความสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุบริการภาคขนส่ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารคมนาคมพบสื่อมวลชน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำหรับผลการประชุม ว่าที่ประชุมเห็นชอบเรื่องของการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย บ้านนาไคร้ - อำเภอคำชะอี แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนบ้านนาไคร้ - อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 16.6 กิโลเมตร วงเงิน 1,196,294,000 บาท และตอนอำเภอหนองสูง - อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 19.708 กิโลเมตร วงเงิน 1,196,376,000 บาท / การก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 (ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 290) จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร วงเงิน 1,394,800,000 บาท / การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หายเล็ก ตอนทางแยกเข้าตำบลไม้รูด - บ้านคลองจาก จังหวัดตราด ระยะทาง 23.450 กิโลเมตร วงเงิน 985,471,490 บาท /และการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย - อำเภอขุนตาล ตอนบ้านหัวดอย - บ้านใหม่มงคล จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 19 กิโลเมตร วงเงิน 1,088,088,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนา 4 ด้าน ทั้งนี้ ปัจจุบันได้จัดทำต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง 5 แห่ง ได้แก่ ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ท่าเรือพระนั่งเกล้า สถานีรถไฟความเร็วสูงนครปฐม และท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคู่มือการให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุ และคู่มือแปลภาษา หรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/economy/75477

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...