แนะนำแหล่งท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ เชียงใหม่-เชียงราย-ลำพูน-ลำปาง

กฤษนะ ละไลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัย และคนพิการ

โดย กฤษนะ ละไล

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design=หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล) เพื่อให้คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะคนที่ใช้รถเข็น (ผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก) สามารถเข้าถึงได้ และไปเที่ยวได้ โดยสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกกันอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง

จึงขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้แก่สังคมและประเทศชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล ขอเริ่มแนะนำใน 4 จังหวัดสำคัญในแถบภาคเหนือ ดินแดนล้านนาไทยก่อน คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง แล้วจะค่อยทยอยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์ในจังหวัดอื่นๆ ทั่วทุกภาคของเมืองไทยต่อไปนะครับ

กฤษนะ ละไลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัย และคนพิการ

เริ่มจากเมืองท่องเที่ยวหลัก จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีสนามบินที่มีอารยสถาปัตย์สามารถรองรับนักเดินทางกลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็นได้ อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งช่วยกันปรับปรุงและสร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มให้ได้รับความสะดวก ทันสมัย และปลอดภัยอย่างเช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัดพระธาตุดอยสุเทพ โรงแรมไอบิส ฯลฯ และได้มีการรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ตามแนวทางประชารัฐที่ ชุมชนวัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยการนำของ ครูบาน้อย เตชชะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ที่ได้ริเริ่มสร้างทำอารยสถาปัตย์ เช่น ทางลาดขึ้นลงโบสถ์ วิหาร และทางลาดเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆ ภายในเบริเวณวัด มีห้องสุขาสำหรับคนที่ใช้รถเข็น

ล่าสุด ได้มีการปรับปรุงทางลาดขึ้นลงอาคารพระเจดีย์ 9 คณาจารย์ ที่มีศิลปะในสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทยร่วมสมัยสวยงามคลาสสิคอลังการ โดยมีภาคเอกชน คือ บริษัท คิ้วบ์ เรียล พร็อพเพอตี้ จำกัด เจ้าของโครงการเดอะคิ้วบ์คอนโดมิเนียมหลายแห่งในกรุงเทพ ซึ่งมีผู้บริหารเป็นคนพิการนั่งรถเข็น คือ คุณวิชิต อำนวยรักษ์สกุล ได้บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อทำทางลาดใหม่ จากเดิมที่เป็นทางลาดต่อเติมใหม่ ดูไม่ค่อยกลมกลืนกับพุทธศิลป์ล้านนาไทยขององค์พระเจดีย์ จึงให้ช่างทุบทำใหม่ เป็นทางลาดที่มีพุทธศิลป์ล้านนาไทย ปั้นประดับตัวพญานาคอยู่ซ้ายขวา และเป็นทางลาดมาตรฐาน คือ ไม่ชัน ไม่แคบ ไม่ลื่น ไม่อันตราย

กฤษนะ ละไลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัย และคนพิการ

ตอนนี้ ช่างทำเสร็จแล้ว สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย สวยงามกลมกลืนกับศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทยร่วมสมัย และได้ทำพิธีส่งมอบให้แก่ทางวัดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาหมาดๆ โครงการต่อไป คือ การสร้างทำอารยสถาปัตย์ในวิหารใหญ่หลังใหม่ที่กำลังก่อสร้าง และการร่วมกันปรับปรุงและสร้างทำห้องสุขาอารยสถาปัตย์ภายในวัด ซึ่งแต่เดิมมีอยู่ 1 ห้อง แต่มีสภาพไม่ค่อยดีนัก จึงต้องปรับปรุงใหม่ และจะมีการสร้างเพิ่มอีกบางจุด เพื่อให้บริการญาติโยม และนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัย และผู้พิการที่ใช้รถเข็นให้ได้รับความสะดวกสบาย ทันสมัย และปลอดภัยมากขึ้น โดยบริษัทคิ้วบ์ฯ ได้จัดทำผ้าป่าอารยสถาปัตย์ บริจาคเริ่มต้นอีกกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

ท่านใด มีความประสงค์จะร่วมจิตศรัทธาสร้างทำอารยสถาปัตย์ในศาสนสถานที่วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ก็ขอเชิญร่วมกันบริจาคสร้างทำอารยสถาปัตย์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ โดยตรงได้ที่วัดศรีดอนมูล เบอร์โทรศัพท์ 08-1111-7958

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/ent/256860

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 27/01/2560 เวลา 11:15:24 ดูภาพสไลด์โชว์ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ เชียงใหม่-เชียงราย-ลำพูน-ลำปาง