กทม.สั่งเร่งติดตั้ง “ลิฟท์” ทุกสถานีรถไฟฟ้า หลัง “ผู้พิการ” โวยไม่ได้รับความสะดวก

แสดงความคิดเห็น

กลุ่มคนพิการเข้าร้องเรียนกรณีการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด และถูกผู้พิการร้องเรียนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ว่า กทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอด ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้จัดสรรงบประมาณ 350 ล้านบาท ในการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 23 สถานี มีกำหนดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 แต่ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างลิฟท์แล้วเสร็จเพียงบางส่วน เหลืออีก 19 สถานี ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ

“เบื้องต้นทราบว่าบางส่วนเกิดจากเรื่องของสถานที่ติดตั้ง ซึ่งมีปัญหาในการขุดเจาะไปเจอสาธารณูปโภคจึงต้องย้ายที่ใหม่ และผู้รับเหมาแจ้งว่ามีเวลาในการดำเนินการค่อนข้างน้อยเพียง 3–4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ง กทม.จะตั้งผู้ตรวจราชการ กทม.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเป็นเหตุสุดวิสัยก็จะเร่งดำเนินการแก้ไข แต่หากพบว่าเป็นความบกพร่องของผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้รับเหมาหรือส่วนของ กทม.ก็จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป” พล.ต.ท.อำนวย กล่าวและว่า จากที่ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง กทม.จัดทำโรดแมปการดำเนินงาน ปรากฏว่าในช่วงเดือน มีนาคม 2560 จะมี 3–4 สถานี แล้วเสร็จ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปลายปี 2560

ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1485168427

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 24/01/2560 เวลา 09:26:54 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม.สั่งเร่งติดตั้ง “ลิฟท์” ทุกสถานีรถไฟฟ้า หลัง “ผู้พิการ” โวยไม่ได้รับความสะดวก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กลุ่มคนพิการเข้าร้องเรียนกรณีการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด เมื่อวันที่ 23 มกราคม พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด และถูกผู้พิการร้องเรียนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ว่า กทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอด ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้จัดสรรงบประมาณ 350 ล้านบาท ในการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 23 สถานี มีกำหนดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 แต่ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างลิฟท์แล้วเสร็จเพียงบางส่วน เหลืออีก 19 สถานี ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ “เบื้องต้นทราบว่าบางส่วนเกิดจากเรื่องของสถานที่ติดตั้ง ซึ่งมีปัญหาในการขุดเจาะไปเจอสาธารณูปโภคจึงต้องย้ายที่ใหม่ และผู้รับเหมาแจ้งว่ามีเวลาในการดำเนินการค่อนข้างน้อยเพียง 3–4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ง กทม.จะตั้งผู้ตรวจราชการ กทม.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเป็นเหตุสุดวิสัยก็จะเร่งดำเนินการแก้ไข แต่หากพบว่าเป็นความบกพร่องของผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้รับเหมาหรือส่วนของ กทม.ก็จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป” พล.ต.ท.อำนวย กล่าวและว่า จากที่ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง กทม.จัดทำโรดแมปการดำเนินงาน ปรากฏว่าในช่วงเดือน มีนาคม 2560 จะมี 3–4 สถานี แล้วเสร็จ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปลายปี 2560 ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1485168427

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...