ยกมาตรฐานความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต

แสดงความคิดเห็น

ท่าอากาศยานภูเก็ต

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนมาตรการการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียนเป็นแบบ Terminal screening โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง Conventional X-Ray และเครื่อง Walk Through Metal Detector (WTMD) เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนเส้นทางการเข้า - ออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยกำหนดจุดติดตั้งเครื่อง X-Ray ไว้บริเวณชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 ทิศใต้ จำนวน 2 เครื่อง ประตูหมายเลข 2 จำนวน 1 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และประตูหมายเลข 3 ทิศเหนือ จำนวน 2 เครื่อง โดยติดตั้งบริเวณก่อนประตูทางเข้า ขาออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและบริเวณชั้น 1 ประตูหมายเลข 2 ทิศใต้ จำนวน 1 เครื่อง และประตูหมายเลข 5 ทิศเหนือ จำนวน 1 เครื่อง โดยติดตั้งบริเวณก่อนประตูทางเข้า ขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พร้อมปรับเส้นทางของทางเชื่อมระหว่างทางเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ให้เป็นประตูทางออกจากอาคารผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม ทอท. จะเริ่มดำเนินการเรื่องมาตรการการปรับเปลี่ยนมาตรการการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียนเป็นแบบ Terminal Screening ภายในท่าอากาศยานภูเก็ตตั้งแต่เวลา 08.00 น.วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยในระยะแรก อาจเกิดความไม่สะดวกบริเวณชานชาลาขาออกชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารควรเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินสากลและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของทอท.

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/economy/70493

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ธ.ค.59
วันที่โพสต์: 15/12/2559 เวลา 10:08:03 ดูภาพสไลด์โชว์ ยกมาตรฐานความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ท่าอากาศยานภูเก็ต นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนมาตรการการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียนเป็นแบบ Terminal screening โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง Conventional X-Ray และเครื่อง Walk Through Metal Detector (WTMD) เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนเส้นทางการเข้า - ออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยกำหนดจุดติดตั้งเครื่อง X-Ray ไว้บริเวณชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 ทิศใต้ จำนวน 2 เครื่อง ประตูหมายเลข 2 จำนวน 1 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และประตูหมายเลข 3 ทิศเหนือ จำนวน 2 เครื่อง โดยติดตั้งบริเวณก่อนประตูทางเข้า ขาออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและบริเวณชั้น 1 ประตูหมายเลข 2 ทิศใต้ จำนวน 1 เครื่อง และประตูหมายเลข 5 ทิศเหนือ จำนวน 1 เครื่อง โดยติดตั้งบริเวณก่อนประตูทางเข้า ขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พร้อมปรับเส้นทางของทางเชื่อมระหว่างทางเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ให้เป็นประตูทางออกจากอาคารผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม ทอท. จะเริ่มดำเนินการเรื่องมาตรการการปรับเปลี่ยนมาตรการการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียนเป็นแบบ Terminal Screening ภายในท่าอากาศยานภูเก็ตตั้งแต่เวลา 08.00 น.วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยในระยะแรก อาจเกิดความไม่สะดวกบริเวณชานชาลาขาออกชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารควรเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินสากลและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของทอท. ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/economy/70493

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...