นิทรรศการสำหรับผู้พิการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ

แสดงความคิดเห็น

เด็กนักเรียนคนพิการเข้าชมและสัมผัสนิทรรศการ"ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา"

กรมธนารักษ์ ร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยการจัดนิทรรศการและกิจกรรม "ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตรา ระหว่างนี้จนถึง 16 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์เหรียญ มีการออกแบบเพื่อรองรับผู้เข้าชมทุกประเภทรวมทั้งกลุ่มผู้พิการด้วย ขณะนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมการจัดแสดงวิวัฒนาการเงินตรา ในบริเวณอาคารชั้น 1 และอยู่ในระหว่างปรับปรุงการจัดแสดงบน ชั้นที่ 2 และ 3 โดยจะแล้วเสร็จและเปิดให้เข้าชมอย่างเต็มรูปแบบในปี 2560 ที่จะถึงนี้ และเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเงินตราที่ใหญ่และมีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยจัดแสดงตั้งแต่จุดกำเนิดของเงินตราเรื่อยมาจนถึงเหรียญกษาปณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจัดแสดงเหรียญกษาปณ์จากนานาประเทศทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ ซึ่งหาชมจากที่ไหนไม่ได้ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเงินตรากับกลุ่มผู้พิการ และได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้พิการอีกทางหนึ่ง ซึ่งกรมธนารักษ์เองตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยจะได้มีการต่อยอดการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในส่วนภูมิภาค ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น ให้มีการจัดแสดงที่เอื้อประโยชน์ผู้เข้าชมทุกประเภทต่อไป

เด็กนักเรียนคนพิการเข้าชมและสัมผัสนิทรรศการ"ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา"

ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการบอกเล่าก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญ และนิทรรศการวิวัฒนาการเงินตราไทย รวมไปถึงนิทรรศการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ของผู้พิการ และกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้พิการมากมาย อาทิ การสร้างเหรียญในจินตนาการด้วยการวาดภาพจากอุปกรณ์พิเศษ การปั้นเหรียญจากดินปั้น การฝนลวดลายภาพนูนต่ำ การวาดรูปร่างสิ่งของแลกเปลี่ยนจากการคลำของจริง การปั๊มลวดลายของเหรียญในอดีตลงบนแผ่นพับ ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ ระหว่างนี้จนถึง 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 -2282 -0069 ต่อ 7101-2

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/education/58578

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ส.ค.59
วันที่โพสต์: 15/08/2559 เวลา 11:21:19 ดูภาพสไลด์โชว์ นิทรรศการสำหรับผู้พิการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เด็กนักเรียนคนพิการเข้าชมและสัมผัสนิทรรศการ"ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา" กรมธนารักษ์ ร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยการจัดนิทรรศการและกิจกรรม "ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตรา ระหว่างนี้จนถึง 16 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์เหรียญ มีการออกแบบเพื่อรองรับผู้เข้าชมทุกประเภทรวมทั้งกลุ่มผู้พิการด้วย ขณะนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมการจัดแสดงวิวัฒนาการเงินตรา ในบริเวณอาคารชั้น 1 และอยู่ในระหว่างปรับปรุงการจัดแสดงบน ชั้นที่ 2 และ 3 โดยจะแล้วเสร็จและเปิดให้เข้าชมอย่างเต็มรูปแบบในปี 2560 ที่จะถึงนี้ และเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเงินตราที่ใหญ่และมีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยจัดแสดงตั้งแต่จุดกำเนิดของเงินตราเรื่อยมาจนถึงเหรียญกษาปณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจัดแสดงเหรียญกษาปณ์จากนานาประเทศทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ ซึ่งหาชมจากที่ไหนไม่ได้ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเงินตรากับกลุ่มผู้พิการ และได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้พิการอีกทางหนึ่ง ซึ่งกรมธนารักษ์เองตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยจะได้มีการต่อยอดการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในส่วนภูมิภาค ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น ให้มีการจัดแสดงที่เอื้อประโยชน์ผู้เข้าชมทุกประเภทต่อไป เด็กนักเรียนคนพิการเข้าชมและสัมผัสนิทรรศการ"ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา" ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการบอกเล่าก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญ และนิทรรศการวิวัฒนาการเงินตราไทย รวมไปถึงนิทรรศการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ของผู้พิการ และกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้พิการมากมาย อาทิ การสร้างเหรียญในจินตนาการด้วยการวาดภาพจากอุปกรณ์พิเศษ การปั้นเหรียญจากดินปั้น การฝนลวดลายภาพนูนต่ำ การวาดรูปร่างสิ่งของแลกเปลี่ยนจากการคลำของจริง การปั๊มลวดลายของเหรียญในอดีตลงบนแผ่นพับ ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ ระหว่างนี้จนถึง 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 -2282 -0069 ต่อ 7101-2 ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/education/58578

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...